Hoppa till innehåll

Sommarens motionsverksamhet inleds och idrottsplatser öppnas

– Också den här sommaren får vi njuta av motionsglädje och delta i till exempel parkgymnastik och utfärder. Borgå erbjuder också fina möjligheter till motion på egen hand ute i naturen, på badstränder och andra idrottsplatser. Låt oss ta hand om vår kondition och hälsa tillsammans, uppmanar bildningsdirektör Sari Gustafsson och anställda vid idrottstjänsterna.

– Också den här sommaren får vi njuta av motionsglädje och delta i till exempel parkgymnastik och utfärder. Borgå erbjuder också fina möjligheter till motion på egen hand ute i naturen, på badstränder och andra idrottsplatser. Låt oss ta hand om vår kondition och hälsa tillsammans, uppmanar bildningsdirektör Sari Gustafsson och anställda vid idrottstjänsterna.

Parkgymnastik ordnas den här sommaren med start 22.6 på gräsplanen i Ånäs. Gymnastiken ordnas till slutet av augusti. Sammanlagt ordnas fem avgiftsfria gymnastikgrupper, av vilka två är traditionell parkgymnastik och två kettlebell, dessutom en balancegrupp. Gymnastikområdet är begränsat och på planen märks på förhand ut platser för deltagarna, så att säkerhetsavstånden beaktas.

Idrottstjänsterna ordnar i början av juni avgiftsfria gemensamma promenader för seniorer dagligen från måndag till torsdag 1–17.6. Deltagarna träffas kl. 10 i August Eklöfs park, varifrån de går tillsammans med idrottsinstruktören till platser i närheten. Gruppen är tillbaka på startplatsen ungefär kl. 11. Instruktören ser till att deltagarna iakttar säkerhetsavstånd.

Korpserien i fotboll börjar efter midsommar och fortsätter till slutet av augusti. Matcherna spelas till största delen på planer i byarna. Också motionsorienteringen som ordnas en gång i veckan inleds i juni och fortsätter hela sommaren. Se mera: www.rastilippu.fi.

Läger och utflykter för skolelever, familjer och specialgrupper

I Kokon ordnas idrottsläger dagtid för skolelever 1–3.6 och 8–10.6. Största delen av programmet sker utomhus i smågrupper. Evenemanget Action i Kokon för skolelever ordnas 4.6 och 11.6. I juni besöker idrottsvagnen planerna i Finnby, Jackarby och Emsalö med aktiviteter som passar hela familjen. Mera information om dessa evenemang finns på adressen: www.borga.fi/stadens-sommarverksamhet-2020

Skärgårdsutflykterna till Äggskär med m/s Sandra i samarbete med Saaristolinja Oy ordnas 5.7, 19.7 och 9.8, om säkerhetsdirektiven tillåter det. Andra utflykter som planeras är en utflykt för skolelever till SuperPark i Vanda 6.8 och en vandringsutflykt för specialgrupper till Hossa 14–19.8. Också dessa ordnas beroende på coronasituationen.

Badstränder öppnas

Vid friluftsbadet i Kokon och badstranden i Hasselholmen finns övervakning vardagar 1.6–11.8 kl. 9–21, på veckoslut kl. 10–18 och på midsommarafton fredag 19.6 kl. 8–16. Toaletterna och omklädningsrummen är i användning på båda platserna, i Kokon också duscharna. På båda badstränderna finns kiosker.

Vid badstränderna lånas inte ut simredskap och strandleksaker som i normala fall. Bastun vid Hasselholmen är inte i användning och inte heller roddbåtarna mellan Staffas och Hasselholmen.

Idrottsplatser inomhus och utomhus används enligt träningsturer

Idrottshallen, Aurorahallen i Kokon och idrottslokalerna vid Borgmästargatan öppnas 1.6. Också Kokonhallen öppnas. Samtidigt öppnas idrottsplatser utomhus.

Idrottsplatser inomhus och utomhus används av föreningar och lag enligt de fastställda reserverade träningsturerna. Föreningarna får separata anvisningar om användningen av idrottsplatserna. Också grenförbunden har gett anvisningar för respektive gren. Gruppens ledare eller tränare ansvarar för att anvisningarna följs.

Till skillnad från normalt är omklädningsrummen stängda och onödig vistelse vid planen ska undvikas. Toaletterna kan användas under träningarna.

Simhallen kan användas i begränsad utsträckning av Borgå Simmare – Porvoon Uimarit för träning i juni. Målet är att öppna simhallen 3.8, om coronasituationen tillåter det.

Motionärernas säkerhet är det viktigaste

Vid alla evenemang och användningen av idrottslokaler följs de säkerhets- och hygienanvisningar som getts av regionförvaltningsverket, Institutet för hälsa och välfärd samt undervisnings- och kulturministeriet, vilka har preciserats av stadens hälsomyndigheter med hänsyn till lokala förhållanden. Anvisningarna preciseras också i fortsättningen i enlighet med coronasituationen.