Hoppa till innehåll

Staden börjar servera skollunch till skolelever i distansundervisning efter påsken

Till grundskole- och gymnasieelever i Borgå erbjuds möjlighet att hämta skollunch hem fr.o.m. den 14 april.

Till grundskole- och gymnasieelever i Borgå erbjuds möjlighet att hämta skollunch hem fr.o.m. den 14 april.

Lunchen innehåller huvudrätt som är antingen soppa eller lådrätt. Sallad eller andra birätter erbjuds inte.

Även om vi på grund av de exceptionella förhållandena måste göra matportionerna enklare ser vi ändå till att de så väl som möjligt motsvarar näringskrav som ställs på skolmaten, säger Annika Malms-Tepponen i Lokalservicen.

De som vill ta del av tjänsten ska förbinda sig till tjänsten för en vecka i sänder. Lunchen kan avhämtas på två dagar i veckan, på måndag och onsdag, då man får med sig lunchen för två och tre dagar. Efter påsken är den första distributionsdagen tisdagen 14.4. Liksom den vanliga skollunchen är distansskollunchen avgiftsfri.

Vi följer hur tjänsten blir mottagen, lyssnar på responsen från kunderna och ändrar praxis vid behov. Vi informerar separat om eventuella ändringar, säger Annika Malms-Tepponen i Lokalservicen.

Matbeställningen för den följande veckan ska göras på förhand på onsdag före kl. 12. Beställningen görs på en särskild blankett. På blanketten frågas det om elevens namn och skola och om eleven behöver få specialkost eller vegetarisk kost. Lokalservicen har dessutom redan i sitt eget system uppgifter om elevens eventuella specialkost som beaktas när distansskollunchen serveras.

Lunchen kan hämtas på två ställen, antingen i Kantelehuset i Vårberga eller i Peipon koulu.

Matportionerna lämnas mot namn enligt förhandsbeställning. Ta alltså en egen kasse med. Kom också ihåg att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till andra som är på plats och sörja för god handhygien. Kom inte på plats om du är sjuk.

Avhämtningsplatserna för distansskollunchen:

  • Kantelehuset, Sampovägen 3, huvudingången
  • Peipon koulu, Centrumplatsen 2, huvudingången

Avhämtningstid

  • Måndagar kl. 9.30–11.00 (måndagens och tisdagens mat)
  • Onsdagar kl. 9.30–11.00 (onsdagens, torsdagens, fredagens mat)

Obs. Den första distributionsdagen är tisdagen 14.4 efter påsken.