Hoppa till innehåll

Staden stöder företagsverksamhet på många sätt och beviljar vid behov uppskov till företag för betalning av hyror

Coronaviruset förorsakar många svårigheter för företag, och staden har blivit kontaktad av många företag som hyr lokaler eller arrenderar mark av staden och som undrar om det finns möjligheter att avbryta hyresbetalningen.

Corona COVID-19

Coronaviruset förorsakar många svårigheter för företag, och staden har blivit kontaktad av många företag som hyr lokaler eller arrenderar mark av staden och som undrar om det finns möjligheter att avbryta hyresbetalningen.

Staden påminner att det går att ansöka om uppskov med hyresbetalningen av motiverade skäl. Staden kan bevilja företag uppskov med betalningen högst 90 dagar, eller i undantagsfall göra upp en särskild betalningsplan för hyrestagaren. 

Staden har beslutat att inte ta ut dröjsmålsränta för betalningsuppskov som beviljas under tiden 27.3.2020–31.5.2020. 

– Staden beslutade också redan förra veckan att tillsammans med Posintra ta i bruk en företagsservicesedel värd 2 500 euro, med vilken småföretag får stöd för att klara av coronasituationen, konstaterar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz. 

– Dessutom har arbets- och näringsministeriet meddelat att man bereder en finansieringsmodell för ensamföretagare, där kommunen beviljar lönsam företagsverksamhet stöd till kostnader som orsakas av företagsverksamheten. Stödet kan användas till exempel för att täcka hyreskostnader. Vi känner ännu inte till noggrannare detaljer om modellen, men Borgå stad följer aktivt med situationen och informerar företagen i området genast då detaljerna klarnar, fortsätter von Schoultz.   

Även utvecklingsbolaget Posintra erbjuder företag rådgivning och tjänster, såsom hjälp i ekonomi-, finansierings- och personalfrågor samt i olika förändrings- och utvecklingsärenden. 

Staden följer vilka ekonomiska verkningar coronavirusepidemin har för företag, invånare och tredje sektorn. I mån av möjlighet och med beaktande av statens åtgärder kan staden besluta om nya åtgärder för att stöda aktörerna i området på ett likvärdigt sätt.