Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 13.10.2020

Basstationer för mobiltelefonnät till Vårberga

Stadsutvecklingsnämnden godkände två undantagstillstånd att bygga en hög länkmast och en byggnad för en basstation för mobiltelefonnätet i Vårberga. Den ena basstationen byggs cirka 100 meter ostnordost från Humlavägens och Rönnvägens korsning och den andra 90 meter nordväst från Vårbergavägens och Sampovägens korsning. 

Övriga ärenden

Även de övriga nämndbesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.