Hoppa till innehåll

Stort intresse för skollunch

Kostservicen börjar genast efter påsk dela ut skollunch till elever i grundskolan och gymnasierna. Lunchen beställs på förhand med en blankett och för den första veckan beställdes så många som 1 126 skolluncher. I normala fall är det ca 6 800 personer per dag som äter lunch i skolorna och gymnasierna i Borgå.

Kostservicen börjar genast efter påsk dela ut skollunch till elever i grundskolan och gymnasierna. Lunchen beställs på förhand med en blankett och för den första veckan beställdes så många som 1 126 skolluncher. I normala fall är det ca 6 800 personer per dag som äter lunch i skolorna och gymnasierna i Borgå.

Intresset för skollunchen är stort också i jämförelse med övriga kommuner som erbjuder skollunch, och på basis av vilkas erfarenheter verksamheten planerades i Borgå, berättar Annika Malms-Tepponen från Borgå lokalservice.

Veckorna 16 och 17 delas skollunch ut på två ställen: Peipon koulu i Gammelbacka och Kantelehuset i Vårberga. Det gjordes nästan lika många beställningar till båda platserna. Skollunchen delas ut på förmiddagar kl. 9.30–11 på måndagar och onsdagar. På grund av påsken delas ändå den första lunchen ut på tisdag den 14 april.

Utdelningstiderna ändras från den 27 april – skollunch även till elever i förskoleundervisning

Från och med vecka 18 delas skollunch ut också i Linnajoen koulu. Dessutom ändras utdelningstiden så att lunchen kan avhämtas måndagar och onsdagar kl. 16–17.30. Tiderna för avhämtningen har ändrats på grund av önskemål från både kunder och skolorna.

Kostservicen följer med kundernas respons, antalet beställningar under de närmaste veckorna och hur utdelningen fungerar de första veckorna, och utvecklar verksamheten utgående från detta, säger Annika Malms-Tepponen.

Att erbjuda skollunch till elever som studerar på distans är frivilligt för kommunerna under undantagsförhållandena. Kommunerna kan erbjuda skollunch i den mån det är möjligt. Till elever som får närundervisning och till barn som deltar i småbarnspedagogik serveras lunch som normalt. I Borgå har stadens ledningsgrupp för exceptionella förhållanden 9.4 beslutat att staden ska erbjuda skollunch även till elever i förskoleundervisning, vilka nu får distansundervisning hemma. Lunchbeställningar för förskolebarn kan göras för vecka 18 och framåt.

Avhämta lunchen och köa på ett säkert sätt 

De som avhämtar lunch ombeds förbereda sig på att det bildas köer och att trafiken kan stocka sig. För att undvika rusningar uppmuntrar staden familjerna att samarbeta med grannarna, om möjligt. Skollunchen kan avhämtas också av någon annan än en familjemedlem. Lunchen ges mot elevens namn enligt förhandsbeställning.

På utdelningsplatsen ska man se till att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd och sörja för god handhygien. Maten är färdigt förpackad, men man bör ha en egen kasse med sig.