Hoppa till innehåll

Strömborgska skolan invigdes

Strömborgska skolan firade invigningsfest den 6 februari. Festprogrammet bestod av elevuppträdanden, rektor Carola Wikstens hälsning och festtalet hölls av tf. bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Strömborgska skolan firade invigningsfest den 6 februari. Festprogrammet bestod av elevuppträdanden, rektor Carola Wikstens hälsning och festtalet hölls av tf. bildningsdirektör Sari Gustafsson.

– En skola blir en skola när där finns elever. Ni är det viktigaste! Och lärarna, att ni har det bra att jobba här är viktigt för Borgå stad. Här finns möjligheter för god inlärning, att jobba på olika sätt och må väl, sade Gustafsson i sitt festtal.

– Hela huset baserar sig på hög kvalitet i pedagogiken. Här finns förutsättningar att möta olika elevers behov och utveckla undervisningen tillsammans. Här finns en stark känsla av gemenskap och man kan helhjärtat säga att Borgå är en stad för lärande och växande.

Strömborgska skolan har fungerat i den nya skolbyggnaden i ungefär en månad.

– De öppna lärmiljöerna och de flexibla utrymmena har redan nu inspirerat lärare till samundervisning och med glädje har jag tagit emot fler önskemål om att få jobba i de öppna lärmiljöerna. Önskemål om att få jobba på ett nytt sätt, som den nya läroplanen förespråkar. I byggnaden och utanför har vi lärmiljöer som öppnar för ny och inspirerande pedagogik. Lärmiljöer som skall främja till bättre inlärning, sade rektor Carola Wiksten i sitt tal.

– I det gemensamma utrymmet för konst- och färdighetsämnen möts yngre och äldre elever, då de i god anda jobbar med sina uppgifter samtidigt. Förskola och skola har inlett ett nära samarbete och spontana möten i skolan ökar förståelsen för olika ålders elever och gör eleverna till allas våra elever, en viktig ledstjärna i arbetet i vår skola.

Ytterligare information:

rektor Carola Wiksten
carola.wiksten@borga.fi
tfn 040 350 7011