Hoppa till innehåll

Temabokcirkel om demens

Borgå stadsbibliotek ordnar under hösten en temabokcirkel kring demens.

Borgå stadsbibliotek ordnar under hösten en temabokcirkel kring demens.

Demens är en växande folksjukdom, och på senare tid har det kommit många nya böcker om ämnet.  Vi kommer att läsa såväl skönlitterärt hållna skildringar som mera faktabetonade böcker.

Bokcirkeln hålls på svenska och riktar sig till anhöriga och andra intresserade. Vi träffas tre gånger under hösten, med start 7.10. Sista anmälningsdag är 3.9.