Hoppa till innehåll

Tidsbeställningen till coronavaccinering av över 80-åriga börjar

Tidsbeställningen till coronavaccinering av över 80-åriga har öppnats. För denna åldersgrupp ges de första cirka 100 vaccineringarna på Näse hälsostation redan torsdagen den 21 januari och fredagen den 22 januari. Under den sista veckan i januari finns åtminstone 200 vaccineringstider för över 80-åriga. Också hemvårdens klienter börjar vaccineras på torsdag.

Tidsbeställningen till coronavaccinering av över 80-åriga har öppnats. För denna åldersgrupp ges de första cirka 100 vaccineringarna på Näse hälsostation redan torsdagen den 21 januari och fredagen den 22 januari. Under den sista veckan i januari finns åtminstone 200 vaccineringstider för över 80-åriga. Också hemvårdens klienter börjar vaccineras på torsdag.

– Personer i denna åldersgrupp som bor i servicehus har redan vaccinerats, och nu kan vi börja vaccinera hela åldersgruppen. Alla vaccin vi får ges så snabbt som möjligt. De mest kritiska personalgrupperna och de som bor i servicehem har fått vaccinet eller får det denna vecka, varvid vi nu börjar vaccinera följande grupp, berättar utvecklingsdirektör Katja Blomberg.

– Vi vet inte ännu om vi kan erbjuda vaccineringstider för över 80-åriga också under den första veckan i februari. Om det följande vaccinet godkänns för användning, kan vi antagligen erbjuda en stor mängd vaccineringstider. Om vi inte ännu då har nya vaccin, används det första vaccinets doser till boostervaccin för dem som först vaccinerades, berättar chefläkare Kati Liukko.

– Tyvärr kan vi inte erbjuda vaccineringstider för hela åldersgruppen samtidigt. Alla som vill kommer nog att få coronavaccinet. Det är viktigt att man börjar söka sig till vaccineringen, men vi kan erbjuda vaccineringstider för många först efter några veckor. Om någon inte har möjlighet att ta vaccinet samtidigt med sin åldersgrupp, får man vaccinet också senare men man ska söka sig till vaccineringen så snabbt som möjligt, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Tidsbeställning till coronavaccinering av över 80-åriga

Det nationella elektroniska tidsbeställningssystemet har inte ännu öppnats för medborgarna, varför tidsbeställningarna tills vidare görs per telefon.

Tidsbeställning till coronavaccinering görs per telefon på numret 040 145 5000. Återuppringningstjänsten tar kontakt då vaccin finns tillgängligt. Ring endast en gång och vänta på återuppringning. En del kan få vänta upp till en eller två veckor på att bli uppringda, eftersom samtal rings då när det finns vaccineringstider tillgängliga. För återuppringningssamtalet behövs personuppgifter, bl.a. födelsetid, på den som ska vaccineras. Telefontjänsten uppgav felaktigt en återuppringningstid. Den funktionen har tagits bort från systemet på förmiddagen 20.1.

Vaccineringstid får beställas för personer som är födda år 1940 eller tidigare och som bor i Borgå. Det finns vaccin endast för de personer som har beställt tid. Personuppgifterna kontrolleras före vaccineringen.

Coronavaccinen ges på Näse hälsostation. Ingång från huvuddörren, A-trappan. Du behöver inte anmäla dig i automaten. Kom högst 10 minuter före din tid. Efter vaccinet stannar du för observation i 15 minuter. Du kan ha med en ledsagare. Kom till vaccineringen endast om du är frisk. Vid behov kan tiden avbokas på tidsbeställningsnumret. På hälsostationen rekommenderas starkt användning av munskydd.

Vaccinet är gratis för alla.

Vaccinen ges i första hand på hälsostationen. I vissa fall kan den mobila vaccinationsenheten ge vaccinet till exempel hemma. Detta avgörs vid återuppringningen.

Då den elektroniska tidsbeställningen öppnas, eventuellt nästa vecka, kan du beställa tid också via den även om du skulle ha lämnat dina uppgifter till telefonsvararen.

Stadens hemvårdsklienter vaccineras hemma enligt den gjorda kartläggningen, och de behöver alltså ingen tidsbeställning.

Vaccineringen av över 80-åriga i som bor i enheter (t.ex. Mentalvårds- och missbrukartjänster, handikapptjänster) koordineras via hälsostationens e-post: lantinenterveysasema@porvoo.fi

Över 70-åriga och andra riskgrupper

Turordningen för vaccineringarna följer den nationella turordningen. Efter över 80-åringar vaccineras över 75-åringar, och sedan över 70-åringar. Efter det vaccineras de övriga riskgrupperna.

– Vi vaccinerar en grupp åt gången, och alla vaccin ges så snabbt som möjligt. Tyvärr vet vi inte ännu exakt när vi kan vaccinera alla de olika grupperna. Vi förbereder oss på att vaccinera också på kvällarna och veckosluten om vi får större mängder vaccin, säger Silvennoinen.

– Vaccineringarna påverkar hälsostationens verksamhet och arbete redan nu. Vi bereder oss på att dra in hälsostationens icke brådskande verksamhet under den tid vi vaccinerar.

Man vet inte på förhand hur många vacciner Borgå stad får och därför öppnas för tillfället endast en liten mängd vaccineringstider utgående från den mängd vaccin som finns tillgänglig. Situationen kan ändras snabbt. Staden informerar regelbundet om vaccineringarna. Aktuell information om vaccineringarna och information om när vaccineringen öppnas för olika åldersgrupper ges på stadens webbsida www.borga.fi