Hoppa till innehåll

Tidsbeställningstelefonen för coronavaccinering är tillfälligt stängd

Hälsostationens telefontjänst för coronavaccinering har fått över 800 samtal, vilket är mera än antalet vaccindoser som finns tillgängliga för tillfället. Återuppringningssamtal görs i den takt vaccinleveranserna bekräftas. Vaccinen som kommer till Finland delas jämnt till kommunerna.

Hälsostationens telefontjänst för coronavaccinering har fått över 800 samtal, vilket är mera än antalet vaccindoser som finns tillgängliga för tillfället. Återuppringningssamtal görs i den takt vaccinleveranserna bekräftas. Vaccinen som kommer till Finland delas jämnt till kommunerna.

Telefontjänsten för tidsreservering är stängd tills de som är i telefonkö har fått sin vaccineringstid.

– Vi ringer upp och ger vaccineringstid i den ordning som samtalen har kommit in. Det finns ändå mycket mindre vaccindoser än det finns samtal i kön. Det kan ta en till två veckor innan vi kan ringa, helt beroende på vaccinsituationen, berättar utvecklingsdirektör Katja Blomberg.

En gemensam elektronisk tidsbokning till coronavaccinering för hela Nyland har öppnats. För Borgås del är tjänsten inte i bruk ännu, eftersom vaccineringstiderna ges först till dem som har ringt till telefontjänsten.

 – När hela telefonkön är uppringd så öppnar vi både den elektroniska tidsbokningen och telefontjänsten samtidigt, berättar Blomberg.

Staden har skickat ett brev på posten till över 80-åriga om att coronavaccineringen är igång. 

Nationell vaccineringsordning

Turordningen för vaccineringarna följer den nationella turordningen. Efter över 80-åringar vaccineras över 75-åringar, och sedan över 70-åringar. Efter det vaccineras de övriga riskgrupperna. Över 75-åriga och över 70-åriga får hem ett brev om coronavaccineringen när den blir aktuell för deras del.

– Vi får massor av frågor om tidtabellen för vaccineringen av olika grupper. Vi följer den nationella vaccineringsordningen och inga undantag görs för enskilda yrkesgrupper eller riskgrupper. Just nu ges vaccin till över 80-åriga och hemvårdens personal, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Man vet inte på förhand hur många vacciner Borgå stad får och vaccineringstider ges utgående från den mängd vaccin som finns tillgänglig. Situationen kan ändras snabbt. Staden informerar regelbundet om vaccineringarna.