Hoppa till innehåll

Tilläggsanslag användes för skolmaten, enkäten om skolmat leder till åtgärder

I Borgå beviljades tilläggsanslag år 2023 för skol- och daghemsmåltider. Med anslaget förbättrade man bland annat utbudet av bröd, tillsatte fisk- och efterrätter, bjöd på pålägg eller ost med soppa och gjorde salladsborden mångsidigare. Dessutom användes anslaget för att förbättra arrangemangen i vissa matsalar.

Oppilaat ottamassa ruokaa koulun ruokalassa.

Eleverna fick besvara en egen enkät om skolmåltider i september. Som helhet är svaren på enkäten motstridiga. Av de som svarade på enkäten upplevde 19 procent att kvaliteten på maten har förbättrats, 21 procent svarade att kvaliteten har försämrats och 60 procent ansåg att kvaliteten har hållits på samma nivå. Svaren visar också att över hälften anser att maten är välkryddad, man anser att utbudet i salladsbordet är något mer lockande än förut, även om det finns förbättringsförslag. Cirka hälften av eleverna vill inte ha vegetarisk kost.

Nämnden för växande och lärande behandlar skolmaten på sitt möte den 23 november.

– Det är något utmanande att se hur den ekonomiska satsningen syns som mer positiva svar i enkäter. Till exempel förbättrar inte dyrare råvaror i sig den upplevda kvaliteten på maten. Det som väcker mest tankar är att salladsbordet inte upplevs som mer lockande, även om man har fäst mycket uppmärksamhet vid utbudet och skaffat dyrare råvaror, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Som slutsats i uppföljningsrapporten för anslagen konstateras att man har lyckats uppnå konkreta förbättringar i deltagandet i skolmåltiderna genom att öka samarbetet mellan sektorn för växande och lärande och affärsverket Borgå kost- och städtjänster och göra gemensamma satsningar på verksamhetsmodeller för matfostran.

– Skol- och daghemsmåltiderna år 2024 genomförs inom ramarna för den givna budgeten, med så att man också håller fast i den nivån av kvalitet man uppnått, betonar Gustafsson.

Enkäten om skolmåltider leder till åtgärder

Måltidssituationen är mycket annat än endast mat. Måltidssituationen handlar om främjande av fysiskt och psykiskt välbefinnande, undervisning och fostran samt är i bästa fall en avkopplande paus under dagen.

– Vi vill servera smaklig, hälsosam och näringsrik mat för dagens bästa stund. Vi har läst enkäten svar igenom noggrant, och vidtar åtgärder för att förbättra måltiderna. Till exempel har vi granskat utbudet i salladsbordet så att inte samma grönsaker serveras för ofta. Potatisen ersätts också med annat för vissa måltider, berättar direktör för affärsverket Borgå kost- och städtjänster Leila Korhonen.

– Jag vill påminna om att det finns möjligheter att krydda maten enligt smak. Av hälsoskäl har vi inte salt, och av samma orsak har vi inte heller vissa önskade rätter, såsom pizza, hamburgare eller pommes frites till matsedeln. De önskade spenatplättarna och chicken nuggets finns dock redan på matsedeln.
Vi fortsätter utveckla skol- och daghemsmåltider både genom enkäter och diskussioner om ökad matfostran.