Hoppa till innehåll

Tilläggsrekommendationer för att minska spridningen av corona i Borgå

Borgå stad har utarbetat tilläggsrekommendationer för att hålla coronasituationen lugn. Staden rekommenderar att ansiktsskydd används i läroanstalter efter grundskolan och ungdomstjänsternas verksamhet från måndagen 12 oktober. Föreningar får anvisningar om att tryggt ordna evenemang, och utdelningen av ansiktsskydd för mindre bemedlade personer utvidgas.

Borgå stad har utarbetat tilläggsrekommendationer för att hålla coronasituationen lugn. Staden rekommenderar att ansiktsskydd används i läroanstalter efter grundskolan och ungdomstjänsternas verksamhet från måndagen 12 oktober. Föreningar får anvisningar om att tryggt ordna evenemang, och utdelningen av ansiktsskydd för mindre bemedlade personer utvidgas.

– Myndigheten för smittsamma sjukdomar har konstaterat att också Borgåområdet är i upptrappningsfas och därför ger staden tilläggsanvisningar för Borgåbor. Genom att följa rekommendationerna kan vi förebygga spridningen och se till att epidemisituationen förblir så lugn som möjligt, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Ansiktsskydd tas i bruk i andra stadiets läroanstalter, högskolor och ungdomsarbetet

Ansiktsmasker tas i bruk i gymnasier, yrkesskolor, yrkeshögskolor och folkhögskolor från måndagen 12 oktober. I Borgå gäller rekommendationen i Linnankosken lukio, Borgå gymnasium, Haaga-Helia, Careeria, Practicum, Laurea och Borgå Folkademi/Akan. Också inom ungdomsarbetets verksamhet och lokaler tas ansiktsskydden i bruk, till exempel i ungdomslokalerna Zentra, Kertsi och Nuokka. I verksamheten rekommenderas att alla som är över 15 år använder ansiktsskydd. 

Studerandena och ungdomsarbetets kunder svarar för att skaffa skydden. Mindre bemedlade får ansiktsskydd av staden. Arbetsgivaren svarar för personalens skydd.

Utdelning av ansiktsskydd för mindre bemedlade

Denna vecka ökas antalet ställen där det delas ut ansiktsskydd till mindre bemedlade. De som delar ut skydden frågar inte om ekonomisk ställning eller andra uppgifter, det räcker med att berätta att man har kommit efter masker. Alla får två tygskydd som kan tvättas samt anvisningar för användning och tvätt. Studerande får fyra ansiktsskydd.

Utdelning av ansiktsskydd i tyg till mindre bemedlade studeranden inom det andra stadiet och ungdomsarbetets kunder:

 • Servicekontoret Navigatorn, WSOY-huset, gatuplan, Mannerheimgatan 20 E, onsdagen 7.10 och torsdagen 8.10 klockan 16–18 samt fredagen 9.10 klockan 14–17. 

Utdelningen av ansiktsskydd i tyg för mindre bemedlade fortsätter i samband med klientbesöken: 

 • Äppelbackens servicecenter vardagar klockan 12.30-13.30
 • WSOY-huset, vuxensocialarbete
 • Konstfabriken, familjecentret
 • Vid mathjälpens verksamhet

Säkerheten betonas vid föreningars evenemang

Staden har utarbetat anvisningar för föreningar om att samlas och att ordna evenemang. Anvisningarna gäller också idrottsföreningarna, vilka också kommer att få separata, noggrannare anvisningar.

– Vi betonar arrangörens ansvar vid beaktandet av säkerheten. Det ska vara möjligt att hålla säkerhetsavstånd samt att desinficera och tvätta händerna, och ansiktsskydd ska användas. Arrangören ska också påminna deltagarna om säker praxis, berättar Silvennoinen.

Det rekommenderas att högst 50 personer deltar i föreningars evenemang och högst 20 personer i privata evenemang. Staden ger separata anvisningar om idrottsföreningars evenemang, och rekommendationen om antalet personer gäller i detta skede inte stora idrottshallar. 

Arrangören samlar uppgifter om deltagarna för att kunna utreda eventuella smittor och de som exponerats, i de ramar lagstiftningen ger. Staden rekommenderar fortfarande att alla använder Coronablinkern.

Nya anvisningar och rekommendationer utarbetas enligt situationen

Den regionala koordineringsgruppen HNS-Nyland koordinerar lägesbilden i Nylands område och ger kommunerna rekommendationer om hur verksamheten ordnas. 

– Vi följer situationen hela tiden och nya rekommendationer ges om epidemisituationen blir värre, berättar chefläkare Kati Liukko, som representerar Borgå stad i koordineringsgruppen. 

Staden informerar separat om eventuella nya rekommendationer och anvisningar. 
 
Anvisningar till föreningar

Du kan förhindra coronavirussmitta genom att följa säkerhetsanvisningarna 

 • Iaktta god hand- och hosthygien 
 • Använd ansiktsskydd
 • Håll tillräckligt säkerhetsavstånd (2 meter) 
 • Om du är sjuk, stanna hemma 
 • Om du har symptom, rör dig inte på allmänna platser och gå inte till skolan eller jobbet 
 • Sök dig till coronavirustestning också med lindriga symptom 

Så här använder du ansiktsskydd 

 • Ta på dig ansiktsmasken innan du går in i läroanstalten, ungdomslokalen eller en annan offentlig lokal och ta av masken först då du kommer ut. 
 • Om du använder kollektivtrafik, använd skyddet också under resorna. 
 • Se till att skyddet sitter tätt. 
 • Du ska ha rena händer då du tar på dig och tar av skyddet, och därför är det bra att ha med handsprit. 
 • Skyddet tas på och av genom att hålla i dess band. 
 • Skyddet ska täcka munnen, näsan och hakan. 
 • Rör inte skyddet under användningen och flytta inte på den heller. 
 • Ansiktsskydden ska förvaras rena. Du kan till exempel ha med rena plastpåsar för skydden. 
 • Ha med dig så många skydd du behöver med beaktande av hur du rör dig, och det är också bra att ha med några extra skydd. 
 • Ett ansiktsskydd av tyg kan tvättas och användas flera gånger. Se till att skyddet är rent. Tvätta tygskyddet i 60 grader efter varje användning eller koka den i fem minuter i vatten med en liten mängd tvättmedel. Skölj skyddet och torka den på en plats med frisk luft. 
 • Engångsskydden (kirurgiskt mun- och nässkydd) slängs direkt i soporna efter användningen. I fall engångsskyddet blir fuktig, ta en ny.