Hoppa till innehåll

Tjänster inom småbarnspedagogik koncentreras inom de närmaste dagarna

På grund av coronaviruset har antalet barn inom småbarnspedagogiken minskat, och verksamheten koncentreras ännu mera under de närmaste dagarna. I verksamheten deltar i dag cirka 15 procent av barnen.

På grund av coronaviruset har antalet barn inom småbarnspedagogiken minskat, och verksamheten koncentreras ännu mera under de närmaste dagarna. I verksamheten deltar i dag cirka 15 procent av barnen.

Daghemslokaler stängs och barnets vårdplats kan ändras, eftersom det totala antalet barn och behovet av service minskat. Tjänster ordnas förnuftigt och tryggt med tanke på helheten. Vårdnadshavarna får information om ändringarna via Daisy, och daghemsföreståndarna svarar på frågor. 

– Den nationella rekommendationen är fortfarande att barnen hålls hemma om detta är möjligt. Om detta inte är möjligt, får barnen delta i småbarnspedagogiken, påminner direktören för småbarnspedagogik Leila Nyberg. 

– Vi delar oss i smågrupper och försöker se till att grupperna inte blandas inne eller ute på gården. De vuxna övervakar hela tiden handtvättningen och hygienen vid måltider. Daghemmen har både finsk- och svenskspråkiga grupper, och de flesta barnen har en bekant vuxen också i den nya gruppen, berättar Nyberg. 

Vårdtiderna reserveras fortfarande via Daisy, och barnet kan komma till daghemmet enligt reservationen.

Stadens ledningsgrupp för undantagsförhållanden beslutade om dessa åtgärder på sitt möte onsdagen den 18 mars.