Hoppa till innehåll

Tjänster inom social- och hälsovården öppnas med begränsningar i maj

Mödra- och barnrådgivningen i Vårberga öppnas begränsat måndag 11.5. På så sätt kan kundmängden i Borgå stads rådgivningar fördelas jämnare. Dessutom förkortas resan för de kunder som bor i Vårberga.

Mödra- och barnrådgivningen i Vårberga öppnas begränsat måndag 11.5. På så sätt kan kundmängden i Borgå stads rådgivningar fördelas jämnare. Dessutom förkortas resan för de kunder som bor i Vårberga.

För tillfället tar rådgivningarna emot gravida samt 0–1-åriga barn. Snart inleds även granskningar av 1,5-åriga och 4-åriga barn. Två hälsovårdare flyttar till rådgivningen till Vårberga. 

Inom munhälsovården ordnas från och med 18.5 icke-brådskande nödvändig tandvård vid sidan av den brådskande vården. Det här omfattar uppföljning av rotbehandlingar, vård av kirurgiska remisspatienter, tandgranskningar för barn och unga samt tandreglering. Munhälsovården kontaktar de kunder som uppfyller kriterierna. På mottagningen följs noggranna hygienanvisningar. Personer som kommer till mottagningen bör vara helt friska, det vill säga de får inte ha haft symptom i luftvägarna inom de senaste två dygnen. 

Besöksförbudet i serviceboendenas lokaler fortsätter. Vi rekommenderar att invånare och anhöriga håller kontakt via telefon eller genom hälsningar som förmedlas via personalen. Besök kan med specialarrangemang ordnas utomhus. Den anhöriga bör alltid komma överens om arrangemangen med personalen. Under besöken följs noggranna regler om hygien och trygga avstånd. 

Staden informerar under maj månad om den social- och hälsovårdsservice som öppnas i början av juni.