Hoppa till innehåll

Utdelningen av ansiktsmasker börjar tisdagen den 18 augusti

Borgå stad börjar dela ut ansiktsmasker till mindre bemedlade invånare. Mindre bemedlade Borgåbor får avgiftsfritt två tvättbara ansiktsmasker i tyg. I övrigt skaffar och betalar invånarna sina masker själv. Enligt THL:s rekommendation lämpar sig ansiktsmasker inte för barn. Masken kan användas enligt anvisningarna från 15 års ålder.

Borgå stad börjar dela ut ansiktsmasker till mindre bemedlade invånare. Mindre bemedlade Borgåbor får avgiftsfritt två tvättbara ansiktsmasker i tyg. I övrigt skaffar och betalar invånarna sina masker själv. Enligt THL:s rekommendation lämpar sig ansiktsmasker inte för barn. Masken kan användas enligt anvisningarna från 15 års ålder.

Masker delas ut från tisdagen den 18 augusti. Masker delas ut på fyra ställen i samarbete med Borgå finska församling och Föreningscentralen.

Ansiktsmasker ges vid utdelningspunkterna till de invånare som ber om dem och som upplever att de på grund av sin ekonomiska situation inte kan skaffa masker själv. Vid utdelningen frågas inte efter personuppgifter eller förmögenhet utan invånarens egen uppfattning om att vara mindre bemedlad räcker. Den som kommer efter masker ska vara frisk. Varje behövande får i det här läget två masker. Om epidemiläget fortsätter utvärderas en eventuell extra utdelning, som det informeras skilt om.

För stadens personal ordnas en skild maskutdelning och personalen informeras skilt i frågor gällande masker.

Det viktigaste är att komma ihåg handtvätt, säkerhetsavstånden och övriga hygienanvisningar

Att ta på sig och att ta av sig ansiktsmasken kräver noggrannhet för att förhindra att en smutsig mask medför smittorisk. Masken ska alltid hanteras med rena händer. Tvätta tygmasken i 60 grader efter varje användning eller koka den i fem minuter i vatten med en liten mängd tvättmedel. Skölj masken och torka den på en plats med frisk luft. 

–Var och en av oss ansvarar för att coronasmittor kan förebyggas. Att använda ansiktsmasker räcker inte utan det allra viktigaste fortfarande är att komma ihåg att sörja för handtvätt, säkerhetsavstånden och andra hygienanvisningar. När man är sjuk får man inte gå till arbetsplatsen, skolan eller daghemmet, poängterar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

THL rekommenderar att du använder mask när du

 • använder kollektivtrafik, där det är svårt att undvika närkontakt
 • är på väg för att testa dig för corona, eller av nödvändiga skäl måste röra dig utanför hemmet medan du väntar på testresultatet
 • återvänder till Finland från ett riskområde och tar dig från inreseplatsen, t.ex. flygplatsen, till karantänen, samt om du under karantänen av nödvändiga skäl måste röra dig utanför hemmet

Ansiktsmask kan användas även i andra situationer, om det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd.

Utdelningsplatser för ansiktsmasker

Äppelbackens servicecenter, ingångsfoajén
må-fr kl. 12.30–13.30
Tullportsgatan 4

Familjecentret
må-fr kl. 8–15
Konstfabriksgatan 4 C, 3. vån.

WSOY-huset, vuxensocialarbetet
må-fr kl. 12-15
Mannerheimgatan 20 E, 2. vån.

WSOY-huset, invandrartjänsterna
Tidsbeställning
Brunnsgatan 37, 3 vån.

Gammelbacka allaktivitetshus, Alvarshörnans aula
18.–21.8 kl. 14-17
Centrumplatsen 1

Minneslista för användning av mask

 • Tvätta händerna innan du sätter på dig en ny eller ren mask.
 • Rör inte masken och dra den inte under hakan eller upp på pannan.
 • Ät eller drick inte medan du använder masken.
 • Om du rör vid masken under användning, tvätta eller desinficera händerna.
 • Tvätta händerna innan du avlägsnar masken.
 • Avlägsna masken genom att endast röra maskens band. Rör inte vid maskens utsida.
 • Tvätta eller desinficera händerna efter att du avlägsnat masken.
 • Tvätta tygmasken i minst 60 grader. Om materialet tål högre temperatur, använd 90 graders tvättprogram eller koka den i fem minuter i vatten med en liten mängd tvättmedel. Skölj masken och torka den på en plats med frisk luft.