Hoppa till innehåll

Om ansökan om småbarnspedagogik inte kan göras elektroniskt

Då man använder e-tjänster krävs både personbeteckning och möjlighet att använda stark autentisering.

Personbeteckning

Det krävs inga åtgärder av föräldrarna för att ett barn som föds i Finland ska få en personbeteckning. Sjukhuset meddelar uppgifter om det nyfödda barnet direkt till befolkningsdatasystemet och i samband med registreringen av födelseuppgifter antecknas en personbeteckning för barnet i befolkningsdatasystemet.

En finsk medborgare som fötts utomlands får en personbeteckning då magistraten på föräldrarnas anhållan registrerat barnet i befolkningsdatasystemet. Mera information om bland annat vilka dokument som behövs finns på magistraternas webbsida.

En utländsk medborgare som flyttar till Finland får en personbeteckning då denne på egen begäran blivit registrerad i befolkningsdatasystemet.

Asylsökande eller flyktingar

För asylsökande eller flyktingar ansöker man om småbarnspedagogik i samarbete med Borgå stads invandrartjänsterna.