Tiealueen johtotyöt Suopellontiellä Eestinmäessä ovat valmistuneet 9. maaliskuuta