Varhaiskasvatuspalveluiden loma- ja vapaapäivät

Koulujen ja esiopetuksen loma-aikoina varhaiskasvatuksen toimintaa supistetaan ja osa päiväkodeista suljetaan. Varhaiskasvatuspalvelut keskitetään alueella kulloinkin auki olevaan päiväkotiin. On hyvä huomioida, että lapsella on oikeus lomaan vanhempien loman aikana. Loma-aikoina ei ole maksutonta esiopetusta eikä kerhotoimintaa.
Lisätietoa loma-aikojen vaikutuksesta asiakasmaksuihin löytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeessa.

Syys, joulu- ja hiihtoloman, sekä kesä-heinäkuun poissaoloista tehdään huoltajille erillinen kysely DaisyNetin kautta.

Toiminta varhaiskasvatuksessa kesän aikana

Kesäpäivystysaikana (yleensä juhannuksesta – 31. heinäkuuta asti) päivystävät päiväkodit tarjoavat varhaiskasvatusta muiden päiväkotien ollessa suljettuina. Päiväkodit päivystävät vuorotellen ja päivystävä päiväkoti ilmoitetaan kesälomakyselyn yhteydessä. Kyselyyn, joka tehdään Daisynetin kautta tulee vastata, viimeistän 30. huhtikuuta.

Kesäpäivystysaika on 29.6.-31.7.2020
Päivystävät päiväkodit ilmoitetaan myöhemmin.