Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman keskeiset tavoitteet ovat: 

  • palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
  • toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
  • palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
  • palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen
  • kustannusten nousun hillintä. 

Itäisellä Uudellamaalla kehittämisen kärjiksi on nostettu viisi teemaa. Kehitystyötä tehdään alueellisissa työryhmissä, joissa on edustajat kaikista alueen kunnista: 

  • asiakasohjaus ja -neuvonta
  • sosiaalipalvelut
  • terveyspalvelut
  • mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • lapsi- ja perhepalvelut

Lue lisää tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmasta