Vanhan Porvoon ympäristön perusparannuksen rakennussuunnitelmat

Vanhan Porvoon ympäristön perusparannustyöt sisältävät yleensä muun muassa pintavesien ohjautumiseen liittyviä parannuksia sekä kiveysten ja painanteiden korjaamista. Lisäksi uusitaan hulevesikaivoja ja penkkejä sekä rakennetaan torialueen laidalle helppokulkuisempi väylä.

Hyväksytty katusuunnitelma ja katusuunnitelmaselostus.