Vapautus liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (119/2001, 681/2014) 10§:n ja 17b§:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin.

Rakennus- ja ympäristölautakunta voi tietyin edellytyksin myöntää vesijohtoon, viemäriin ja hulevesiviemäriin liittymisestä vapautuksen (681/2014) 11§ ja 17c§ mukaan.

  • Vapautusta haetaan erillisellä lomakkeella ja lisätietoa tarvittavista tutkimuksista liittyen vesijohtoon vapauttamisesta löytyy kohdasta hakuohje.
  • Vapautushakemus liitteineen toimitetaan asiakaspalvelupiste Kompassiin.