Varautuminen säteilytilanteeseen

Ympäristöterveydenhuollon ohje

Seuraavien suojaamistoimenpiteiden tavoitteena on ehkäistä ja vähentää ihmisten altistumista radioaktiivisille aineille ja samalla varmistaa maidon, lihan ja muiden kotieläintuotteiden sekä kasvihuonevihannesten käyttökelpoisuuden säilyminen mahdollisesta radioaktiivisten aineiden vuodosta huolimatta. Elintarvikkeiden, rehujen ja tuotantoeläimien suojaaminen radioaktiivisilta aineilta vähentää tehokkaasti ihmisten sisäistä säteilyannosta pitkällä aikavälillä.

Suojautumisohjeet ovat voimassa toistaiseksi. Niitä täydennetään ja tarkennetaan tarvittaessa Maa- ja metsätalousministeriön, Sosiaali- ja terveysministeriön, Ruokaviraston, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) sekä säteilyturvakeskuksen (STUK) ohjeitten ja suositusten perusteella.

Ohjeet kotitalouksille säteilytilanteeseen varautumiseksi

Uhkaavassa säteilytilanteessa varaudu tekemään seuraavat suojaustoimenpiteet:

Sulje kaikki ovet ja ikkunat sekä tiivistämään raot esimerkiksi ilmastointiteipillä.  Sulje asuin- ja oleskelutilojen koneellinen ilmanvaihto ja tiivistä tuloilmaventtiilit huolella käyttäen esimerkiksi ilmastointiteippiä.

Siirrä kotieläimet sekä käyttötavarat kuten lelut ja puutarhakalusteet mahdollisuuksien mukaan suojaan sisätiloihin.

Peitä talousvesikaivot ja kaivojen lähiympäristö pressulla tai muovilla. Suojaustoimenpiteet ovat erityisen tärkeitä niiden kaivojen osalta, joiden veden laatu vaihtelee rankkasateiden jälkeen ja keväällä lumien sulamisen aikaan.

Varaa juomavettä sekä ihmisille että kotieläimille 2-3 päivän tarvetta varten. Säilytä ihmisille tarkoitettu juomavesi tiiviisti suljettavissa astioissa tai esimerkiksi jääkaapissa.

Pohjavedet ovat yleensä turvassa säteilylaskeumalta. Siten kunnan vesijohtoverkon vesi ja hyväkuntoisen oman kaivon vesi ovat turvallista juomavettä myös mahdollisen radioaktiivisen laskeuman jälkeen.

Pakkaa esillä olevat elintarvikkeet tiiviisiin muovipusseihin tai kannellisiin astioihin. Jääkaappi, pakastin ja tiiviit pakkaukset suojaavat elintarvikkeet radioaktiiviselta pölyltä.

Viranomaisten ohjeet ja tiedotteet julkaistaan radiossa ja televisiossa (YLE.n kanavat) sekä oman kunnan internet-sivuilla.  Lisäksi säteilyturvallisuuteen liittyvät viranomaistiedotteet löytyvät teksti-tv:n sivulta 867. Kotitalouksien on hyvä varata paristoilla toimiva radio tiedotteiden seuraamista varten.

Pelastuslaitos antaa kehotuksen suojautua sisätiloihin, mikäli säteilytasojen arvioidaan nousevan ulkona liian korkeiksi esimerkiksi säteilypilven ohikulun ajaksi. Varmista sisälle suojautumisen yhteydessä, että yllä mainitut suojaustoimenpiteet on tehty.

Kotitalouksien tulee varata perheen jäsenille ja mahdollisille vieraille riittävä määrä joditabletteja. Terveysviranomaiset antavat tarvittaessa kehotuksen joditablettien nauttimiseen. Joditabletteja ei tule nauttia ennen terveysviranomaisten kehotusta. Joditableteista on suurin hyöty lapsille ja nuorille. Tarvittaessa voi kysyä lisäohjeita omasta terveyskeskuksestasi.

Jos ulkona liikkuminen on välttämätöntä sisälle suojautumisen aikana:

  • pukeudu tiiviisiin, ihon peittäviin suojavaatteisiin esim. sadetakkiin, sadehousuihin ja kumisaappaisiin, suojaa hiukset päähineellä
  • käytä mahdollisuuksien mukaan hengityssuojainta (esim. P3) tai hengitä kankaan tai talouspaperin läpi
  • kun palaat sisätiloihin, huuhtele suojavaatteet sekä käy mahdollisuuksien mukaan suihkussa ja vaihda puhtaat vaatteet
  • älä kulje likaantuneilla suojavaatteilla oleskelutilojen läpi
  • älä säilytä suojavaatteita oleskelutiloissa

Ohjeet alkutuotannolle säteilytilanteeseen varautumiseksi

Uhkaavassa säteilytilanteessa tulee varautua tekemään seuraavat suojaustoimenpiteet:

Kasvihuoneiden ilmanvaihto tulee sulkea, mikäli toimenpide ei vahingoita kasvustoja.

Eläinsuojien koneellista ilmanvaihtoa tulee vähentää, jos se on mahdollista vaarantamatta eläinten hyvinvointia. Kylmäpihatossa voidaan rajoittaa eläinten oleskelutilaa ja suojata käyttöön jäävä tila käyttämällä esimerkiksi muovikalvoa.

Kaikki kotieläimet tulee ottaa sisätiloihin, myös ulkona olevat emolehmät ja hevoset.

Varastoissa olevat rehut tulee peittää mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kuormapeitteillä tai aumamuovilla. Viljasiilot suljetaan ja luukut tiivistetään tarvittaessa. Myös rehunjakelussa käytettävät koneet ja laitteet tulee suojata.

Kotieläimille tulee varata juomavettä 2-3 päivän tarvetta varten. Kunnan vesijohtoverkon vesi ja oman kaivon vesi riittävät tuotantoeläinten juomahuoltoon ja pesuvedeksi.

Eläinsuojaan tulee varata säilörehua ja väkirehuja 2 - 3 päivän tarvetta varten. Mahdollisen säteilylaskeuman aikana ja sen jälkeen eläimiä saa ruokkia vain suojassa olevilla rehuilla. Ulkona olevia säilörehuaumoja ei saa laskeuman aikana avata.

Jos ulkona liikkuminen on välttämätöntä sisälle suojautumisen aikana:

  • pukeudu peittäviin suojavaatteisiin esim. sadetakkiin, sadehousuihin ja kumisaappaisiin, suojaa hiukset päähineellä
  • käytä mahdollisuuksien mukaan hengityssuojainta (esim. P3) tai hengitä kankaan läpi
  • kun palaat sisätiloihin, huuhtele suojavaatteet sekä käy mahdollisuuksien mukaan suihkussa ja vaihda puhtaat vaatteet
  • älä kulje likaantuneilla suojavaatteilla eläinsuojan läpi
  • älä säilytä suojavaatteita eläinsuojassa 

Ohjeet elintarviketoimijoille säteilytilanteeseen varautumiseksi

Uhkaavassa säteilytilanteessa tulee varautua tekemään seuraavat suojaustoimenpiteet:

Elintarviketeollisuuslaitosten tulee pysäyttää suodattamatonta ulkoilmaa käyttävät prosessit varotoimena, jotta tuotteet eivät saastu. Myös suodattamattoman ilman sisäänotto tulee sulkea ja siirtyä käyttämään paineistettua ilmanvaihtoa, jos sellainen on. Jos pysäyttäminen tai sulkeminen ei ole teknisesti mahdollista tai siitä aiheutuu huomattavia vahinkoja tai lisäkuluja, tulee tuotteiden puhtaus varmistaa mittaamalla laskeuman leviämisvaiheen jälkeen.

Muiden elintarviketoimijoiden tulee sulkea elintarvikevarastojen ja elintarvikkeiden käsittelytilojen koneellinen ilmanvaihto ja tiivistää mahdollisuuksien mukaan tuloilmakanavat esimerkiksi ilmastointiteipillä. Raaka-aineiden kuljetus tulee tarvittaessa keskeyttää. Pakkaamattomat elintarvikkeet on suojattava peittämällä tai pakkaamalla.

Elintarvikemyymälöissä ja vastaavissa elintarvikehuoneistoissa, joissa on paljon asiakasliikennettä, tulee varautua siivouksen tehostamiseen sen jälkeen, kun sisälle suojautumiskehotus puretaan.

Ohjeet vesilaitoksille säteilytilanteeseen varautumiseksi

Uhkaavassa säteilytilanteessa tulee varautua tekemään seuraavat suojaustoimenpiteet:

Vedenkäsittelytilojen ilmanvaihto tulee pysäyttää. Ikkunoiden ja ovien raot tulee tiivistää ja tuloilmaventtiilit sulkea.

Kaivojen lähiympäristö tulee peittää pressulla tai muovilla. Radioaktiiviset aineet pidättyvät yleensä hyvin maaperään, mutta runsaitten sateiden sekä lumien sulamisen aikaan riski radioaktiivisten aineiden joutumiselle kaivoveteen on normaalia suurempi.

Pintavesilaitosten tuottamaa vettä ei tule käyttää juomavetenä ennen kuin sen radioaktiivisuus on todettu riittävän alhaiseksi (Viitteellinen kokonaisannos 0,10 mSv/vuosi, Tritium 100 bequerel/l).