Varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyö

Päivähoito ja lastenneuvola tekevät yhteistyötä lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Ne vaihtavat myös tietoja lapsesta huoltajien suostumuksella.

Usein lapset kasvavat, kehittyvät ja oppivat ilman huolta. Joskus lapsen kehityksen kannalta on tärkeää varmistaa, että lapselle järjestetään tarvittavaa tukea. Tällaista tukea voi olla esimerkiksi puhe- tai toimintaterapia. Lapsi saattaa tarvita myös jotain muuta tukea päivähoidon arjessa.

Päivähoidossa käydään yhdessä lapsen huoltajien kanssa läpi lapsen kehityksen keskeisiä asioita. Tiedot kootaan lomakkeelle, joka on osa 3–5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Huoltaja vie lomakkeen mukanaan lapsen neuvolakäynnille. Neuvolassa kirjataan asioita samalle lomakkeelle, ja huoltaja palauttaa sen takaisin päivähoitopaikkaan.

Huoltajan luvalla kasvatushenkilöstö ja neuvola voivat olla yhteydessä lapsen asioissa myös puhelimitse.