Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Palveluseteli myönnetään perheelle varhaiskasvatusta varten yksityisessä päiväkodissa.

Päivähoitopaikkaa ja palveluseteliä haetaan sähköisesti. Palveluseteliä on aina haettava vähintään 4kk ennen hoidon tarvetta, äkillisesti työllistyessä vähintään 2 viikkoa ennen aloitusta. Yksityisellä päiväkodilla voi joskus olla myös oma päivähoitohakemus palvelusetelihakemuksen lisäksi.

Hae päivähoitopaikkaa ja palveluseteliä

Palvelusetelin arvo

Palvelusetelin arvo kokopäivähoidosta on 1.8.2016 alkaen korkeintaan:

  • 803 euroa kuukaudessa yli kolmivuotiaille lapsille
  • 1204,50 euroa kuukaudessa alle kolmivuotiaille lapsille

Sen jälkeen, kun perhe on sopinut yksityisen päiväkodin kanssa päivähoitopaikasta, määritellään palvelusetelin arvo. Setelin arvo riippuu perheen tuloista. Tuloselvitys tehdään sähköisesti. Palveluseteli lähetetään jälkikäteen postitse kotiin seuraavan kuukauden aikana varhaiskasvatuksen alkamisesta, eli esimerkiksi elokuussa aloittaneen päätös tulee syyskuussa.

Ilmoita muutoksista

  • Ilmoita hoitopaikan muutoksesta sivistystoimistoon 
  • Tee uusi tuloselvitys perheen tulojen muuttuessa
  • Osoitteenmuutos ja perheeseen syntynyt vauva tulevat kaupungin asiakastietojärjestelmään väestörekisterin kautta
  • Ilmoita sivistystoimistoon, jos perhe muuttaa erilleen