Skip to content

Västra enhetsskolan suunnittelu etenee vauhdilla

Kuvassa Peipon koulun oppilaita.

Porvoon kaupungin nettisivuilla on julkaistu viisi vaihtoehtoista skenaarioita uuden ruotsinkielisen yhtenäiskoulun sijoittumiselle Albert Edelfeltin koulun naapuriin.

Koulun hankesuunnitelmaa valmistellaan työryhmässä, johon kuuluu Porvoon kaupungin toimitilajohdon, koulutuspalveluiden, kuntatekniikan ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijoita. Hankejohtamisesta vastaa rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy ja suunnittelusta vastaa kilpailutettu, moniammatillinen suunnitteluryhmä. Myös opettajia ja oppilaita on kuultu Västra enhetsskolan suunnittelutyön pohjaksi.

– Olemme ottaneet käyttöön aivan uudenlaisen, osallistavan suunnittelumallin. Suunnitteluryhmä on kilpailutettu kokonaisuutena yhteistyön sujuvuuden takaamiseksi. Perinteisissä kouluhankkeissa suunnitellaan yhtä koulurakennusta, irrallaan ympäristön tarpeista. Nyt on lähdetty liikkeelle koko koulua ympäröivän alueen kehittämisestä, kertoo projektipäällikkö Tony Lökfors Porvoon kaupungin toimitilajohdosta.

– Etsimme uusia yhteistyön mahdollisuuksia. Mietimme kuinka alueen koulut, päiväkoti, esikoulu ja muut toimijat voisivat hyötyä toisistaan. Rakentamisen kustannukset pitää hahmottaa koko rakennuksen elinkaaren ajalta eikä vaan investoinnin näkökulmasta, Lökfors jatkaa.

Skenaariotyö koskee uuden ruotsinkielisen yhtenäiskoulun lisäksi Albert Edelfeltin koulua sekä uutta Näsin päiväkotia ja esikoulua. Lisäksi on pohdittu asuinrakentamisen mahdollisuuksia sekä alueen asukkaiden mahdollisuuksia käyttää julkisia tiloja uudella tavalla.

Perinteinen koulu vai yhteinen kampus?

Skenaariovaihtoehtojen avulla on tutkittu, kuinka alueen toimijoiden välinen yhteistyö vaikuttaisi esimerkiksi rakennettavien tilojen kokoon ja käyttötarkoitukseen, pysäköintiratkaisuihin, saatto- ja huoltoliikenteeseen, energiatehokkuuteen sekä rakentamisen kokonaiskustannuksiin.

– Synergian lisääntyessä koulut ja päiväkoti voisivat hyödyntää yhteisiä tiloja, esimerkiksi yhteistä keittiötä, liikuntatiloja tai hallintotiloja. Päiväkodin tilat voisivat näin olla jopa 240 neliömetriä pienemmät kuin perinteisessä mallissa, projektijohtaja Juuso Hämäläinen Valvontakonsultit Oy:stä kertoo.

Pisimmälle viedyssä skenaariossa Västra enhetsskola ja Albert Edelfeltin koulu hyödyntävät myös taide- ja taitoaineissa yhteisiä tiloja. Näin säästettäisiin neliöitä ja voitaisiin pohtia mahdollisuutta rakentaa myös erikoistuneempia opetustiloja esimerkiksi studiolle tai 3D-tulostukselle.

Koulujen liikuntatilat, päiväkodin sali ja taito- ja taideaineiden ”hubi” voisivat myös olla asukkaiden käytössä ympäri vuoden. Niissä voitaisiin järjestää vaikkapa luonnontiede- ja taidepainotteisia kesäleirejä.

Minne päiväkoti sijoittuu?

– Keskeisimpiä ongelmia ovat päiväkodin sijainti ja Albert Edelfeltin koulun pienluokkien rakennuksen kohtalo, Tony Lökfors kuvaa.

– Sijoitetaanko Västra enhetsskolan yhteyteen myös uusi päiväkoti ja esikoulu, vai sijoittuvatko ne jonnekin muualle Länsirannalla? Yli kahdensadan lapsen päiväkoti lisää merkittävästi alueen liikennettä. 

Albert Edelfeltin koulun pienluokkien tila (entinen Tulliportin koulu) sijoittuu puolestaan alueen keskelle, ja se hankaloittaa uudisrakennusten sijoittelua. Koulun käyttötarkoitusta voidaan muuttaa tai se voitaisiin myös purkaa, jos taide- ja taitoaineet saisivat yhteisiä tiloja ja pienluokille vapautuisi tiloja Albert Edelfeltin koulusta.

– Nyt on aika käydä keskustelua näistä kysymyksistä. Hankesuunnitteluryhmä tekee esityksen koulun toteuttamismallista noin kuukauden päästä. Kaupunginhallitus päättää hankesuunnitelmasta toukokuun lopussa.

Tutustu vaihtoehtoihin

Västra Enhetsskola ja Näsin päiväkoti, kartoitetut vaihtoehdot 20.4.2017

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Tony Lökfors, Porvoon kaupunki, puh. 040 544 9037
  • Kaupunginarkkitehti Markku Partanen, Porvoon kaupunki, puh. 040 489 1650
  • Sivistysjohtaja Hilding Mattsson, Porvoon kaupunki, puh. 040 833 4495
  • Projektijohtaja Juuso Hämäläinen, Valvontakonsultit Oy, puh. 044 779 9201

Suunnittelutyön eteneminen pähkinänkuoressa

• Uusi ruotsinkielinen yhtenäiskoulu on tarkoitus sijoittaa Albert Edelfeltin koulun naapuriin. Koulun sijainnille ja toiminnalle on suunniteltu viisi erilaista skenaariota, jotka on julkaistu Porvoon kaupungin nettipalvelussa.
• Nyt on tarkoitus käydä laaja kansalaiskeskustelu skenaarioiden hyvistä ja huonoista puolista.
• Suunnittelutyö jatkuu huhti–toukokuun aikana. Hankesuunnitteluryhmä tekee esityksen etenemismallista toukokuun loppupuolella.
• Kaupunginhallitus päättää koulun hankesuunnitelmasta toukokuun lopussa.
• Uuden koulun rakentaminen on tarkoitus käynnistää vuoden 2018 alussa, jolloin se voitaisiin ottaa käyttöön syksyllä 2019.

21.4.2017 9:08

Tunnisteet: Opetus ja koulutus Rakentaminen Sisäilma