Veden laadun valvonta yleisillä uimarannoilla ja talviuintipaikoilla

Uimarantaveden mikrobiologista laatua tutkitaan 3–4 kertaa uimakauden aikana. Uimaveden tutkimustulokset julkaistaan heti niiden valmistuttua internetissä sekä uimarannan ilmoitustaululla. Kesän aikana rannoilla tehdyistä sinilevähavainnoista ja muista terveyshaitoista ilmoitetaan rannan ilmoitustaululla sekä Porvoon ympäristöterveydenhuollon internet-sivuilla kyseisen rannan kohdalla.

Uimavesien näytetulokset 2021 (excel-taulukko)

Uimavesien näytetulokset 2020 (excel-taulukko)

Uimavesien näytetulokset 2019 (excel-taulukko)

Uimavesien näytetulokset 2018 (excel-taulukko)

Uimavesien näytetulokset 2017 (excel-taulukko)