Verot ja valtionosuudet

Kuntien verorahoitus koostuu kunnan tuloverosta, kiinteistöverosta ja osuudesta yhteisöveron tuottoon. Verorahoitukseen luetaan näiden lisäksi valtionosuudet.

Kaupungin verot ja valtionosuudet 2009-2020