Vettä voi käyttää normaalisti Vakkolan vesihuoltoyhtymän jakelualueella Askolassa