Vierasperäiset eläin- ja kasvilajit

Vieraslaji on alueen luontoon alun perin kuulumaton laji, joka ei olisi pystynyt leviämään uudelle elinalueelle omin neuvoin. Kasvitulokkaita ovat muun muassa jättiputket, jättipalsami ja kurtturuusu. Vieraslajit ovat uhka luonnon monimuotoisuudelle.

Luonnonsuojelulain § 43 kieltää vierasperäisten lajien levittämisen luontoon, jos on olemassa vaara, että niistä voi syntyä pysyvä kanta.

Jättiputkien torjunta

Porvoon kaupunki torjuu jättiputkia kaupungin omistamilta alueilta. Yksityisillä mailla torjunta on maanomistajan vastuulla. Muistathan, että jättiputken hävittämisessä on käytettävä suojavarusteita.

Rosk'n roll Oy Ab ottaa vastaan kotitalouksilta haitallisia vieraslajeja maksutta. Lue lisää

Vieraslajiportaali vie tiedon äärelle

Kansalliseen vieraslajiportaaliin on koottu vieraslajitietoa ja apua lajintunnistukseen. Yksi sen tärkeimmistä toiminnoista on havaintoilmoitus, jonka kautta voit ilmoittaa omat havaintosi. Portaalissa on myös ohjeita vieraslajien hävittämiseksi. Vieraslajiportaali