Wilhelm Å:n terassilla lauantaina 10.7. olleita kehotetaan tarkkailemaan vointiaan