Hoppa till innehåll

Kollektivtrafiken

 • För förverkligandet av servicen ansvarar tjänsteleverantörerna.
 • Nylands ELY-central har tillsammans med staden inhandlat linjer inom staden.
 • Tidtabellerna fås till exempel på Matkahuoltos webbplats och från tjänsteleverantörernas egna webbplatser.

Anslutningsparkering

Mer detaljerad information finns på anslutningsparkerings egen hemsida:

Servicelinjen

 • Trafikant är Oy Kaj Forsblom Ab.
 • Telefonnumret till servicelinjen är 040 483 8838.
 • Tjänsten är i första hand avsedd för rörelsehindrade och äldre.
 • Servicelinjen har en hållplats framför busstationsbyggnadens östra gavel.
 • På morgonen och eftermiddagen kan servicelinjen beställas för färder inom en sex kilometers radie i centrumområdet. Då betjänas även de boende vid Wilhelmiinas servicecenter.
 • Ungefär kl. 9–14 trafikerar servicelinjen längre rutter till byarna enligt tidtabell.
 • Avtala skjutsen med servicelinjen med föraren senast dagen före.
 • Bilen är en låggolvsmodell och har plats för två rullstolar.
 • Resan kan betalas antingen med enkelbiljett enligt normal busstaxa, med trafikantens eget resekort eller Matkahuoltos årskort.

Förbindelsebåtstrafiken i skärgården