Gå till innehåll

Kollektivtrafiken

 • Servicen sköts av trafikföretag.
 • Nylands ELY-central har tillsammans med staden köpt några kompletterande turer.
 • tidtabellerna finns till exempel på Matkahuoltos webbplats.

Sommarbussen Rinkeli

Den avgiftsfria sommarbussen Rinkeli kör under tiden 6.6.2022–13.8.2022 måndag till lördag enligt tidtabellen. Hela rutten tar cirka 25–30 minuter. Rinkeli kör inte på midsommaren (24.6–25.6).

Busstationen

 • Borgå busstation ligger i Borgå centrum.
 • Matkahuoltos betjäningspunkt finns på Fredsgatan 27 B, 06100 Borgå.

Anslutningsparkering

Mer detaljerad information finns på anslutningsparkerings egen hemsida:

Servicelinjen

 • Trafikant är Oy Kaj Forsblom Ab.
 • Telefonnumret till servicelinjen är 040 483 8838.
 • Tjänsten är i första hand avsedd för rörelsehindrade och äldre.
 • Servicelinjen har en hållplats framför busstationsbyggnadens östra gavel.
 • På morgonen och eftermiddagen kan servicelinjen beställas för färder inom en sex kilometers radie i centrumområdet. Då betjänas även de boende vid Wilhelmiinas servicecenter.
 • Ungefär kl. 9–14 trafikerar servicelinjen längre rutter till byarna enligt tidtabell.
 • Avtala skjutsen med servicelinjen med föraren senast dagen före.
 • Bilen är en låggolvsmodell och har plats för två rullstolar.
 • Resan kan betalas antingen med enkelbiljett enligt normal busstaxa, med trafikantens eget resekort eller Matkahuoltos årskort.