Hoppa till innehåll

Verksamhetsutövaren ska göra en skriftlig anmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten om åtgärder eller händelser som orsakar tillfälligt buller eller skakningar. Till sådana hör bland annat byggande eller offentliga tillställningar, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande.

Anmälan ska göras senast 30 dygn innan verksamheten inleds.