Hoppa till innehåll

Den som ansvarar för tillståndspliktig, anmälningspliktig eller registreringspliktig verksamhet ska underrätta miljövårdsmyndigheten om en exceptionell situation utan dröjsmål om situationen orsakar utsläpp som kan medföra risk för förorening av miljön. Samma skyldighet gäller även avfallsinnehavare ifall det i situationen uppstår avfall som till sin mängd eller beskaffenhet avviker från det normala och som föranleder särskilda avfallshanteringsåtgärder. En exceptionell situation kan uppstå till exempel till följd av en olycka eller en oförutsedd produktionsstörning. Avfall som avviker från det normala kan uppstå även vid rivning av en konstruktion eller anordning.

Anmälan om en exceptionell situation görs skriftligen i fri form. Anmälan ska lämnas in hos miljövårdsmyndigheten, eller NTM-centralen i Nyland om tillståndet eller anmälan har behandlats av den statliga tillståndsmyndigheten. I fråga om exceptionella situationer i verksamhet som inte är tillståndspliktig, anmälningspliktig eller registreringspliktig ska anmälan lämnas in till kommunens miljövårdsmyndighet.

För behandling av anmälan tas inte någon avgift ut.