Hoppa till innehåll

Svinö naturstig ligger ett par kilometer söder om stadens centrum. Den börjar vid Svinövägen genast intill de första husen och går huvudsakligen genom gammal moskog som domineras av granar och gör ställvis avstickare till en ljus talldunge på hällmark samt strandens vassruggar och lundar. Från observationsplattformen i vasskanten kan man betrakta fågelvikens liv.

Stigen som har märkts ut i terrängen med orangefärgade prickar är till största delen lättframkomlig. På de blötaste ställena finns spångar av plankor, men gummistövlar kan vara bra att ha i fuktigt väder. I lugn takt traskar man igenom stigen på knappa två timmar. Stigen från parkeringsplatsen är ungefär 2,3 km lång. Längs stigen finns informationstavlor, som berättar om naturen i området på finska och svenska. Naturstigen ligger i stadens naturskyddsområde där man ska iaktta områdets fridlysningsbestämmelser.

Naturstigen ligger på 2,5 kilometers avstånd från Borgå centrum och är lättåtkomlig till fots eller med cykel. Vid Svinövägen cirka 100 meter före naturstigen börjar finns parkeringsplats för några bilar. Det finns ingen kollektivtrafikförbindelse till Svinö.