Hoppa till innehåll

Runebergsesplanaden ligger i centrum mellan Biskopsgatan och Ågatan. Den är ett av de äldsta parkområdena i Borgå. Trädgårdsarkitekt Knut Forsberg planerade parken till en modern engelskinspirerad landskappark och den anlades 1867 till ett allmänt  promenad- och samlingsställe.

I Forsbergs ursprungliga plan var parkområdet gränsat med träd och täta buskplanteringar. Barr- och lövträd som planterats parvis var en betydande del av planen. Dessutom innehöll Forsbergs plan blommande träd och buskar som planterats parvis kring bänkar och vid parkgångar. Av de ursprungliga planteringarna finns kvar endast paren av ekar och bohuslindar.

Runebergs staty restes i parken år 1885. I den ursprungliga planen skulle statyn ha placerats i ändan mot stranden, men den placerades i mitten av parken.

På 1950-talet renoverades parken efter ritningar som gjorts av Paul Olssons byrå. Då fick planteringsområdet kring statyn en fyrkantig form.

På 1990-talet gjorde hortonom Mats Blomberg upp en ny plan. Enligt denna plan blev den öppna platsen rund och den fick stenbeläggning av betong. Också gräsmattan kring statyn blev rund igen och kantades med stenar av granit. Mellan paren av lindar planterades björkspireor för att framhäva rumsintrycket.

I ändan mot torget finns en liten bockstaty som antikhandlaren Valter Sjögren donerade till staden år 1938.

Parkens allmänna utseende förändrades betydligt på 1960-talet då staden slutade klippa de planterade träden i formationer.

I dag är Runebergsesplanaden en gång- och cykelväg som förenar torget med åstranden. Parken är också ett stort grönt område i stadskärnan samt ett vistelseplats.