Hoppa till innehåll

Projektet för nyanvändning av förstörda industriområden, PIUHA

I det av Tavastlands närings-, trafik- och miljöcentral ledda projektet för nyanvändning av förstörda industriområden, PIUHA, har redogjorts för nedsmutsningens inverkan på planering av markanvändning. PIUHA-projektets slutrapport blev färdig under våren 2011.