Hoppa till innehåll

Dispositionsplan för Skaftkärr

I det första skedet uppdrogs en dispositionsplan för området som underlag för ett mer detaljerat detaljplanearbete. Borgå stad, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, det borgåbaserade utvecklingsföretaget Posinta Oy, Borgå Energi Ab och miljöministeriet deltog i arbetet med dispositionsplanen.

I arbetet med dispositionsplanen undersöktes medels alternativprövning nya lösningar för hållbar utveckling i fråga om energiförsörjning, energieffektivt byggande, trafikarrangemang och markanvändning.