Hoppa till innehåll

I staden finns olika områden för vilka byggandet regleras av olika bestämmelser och anvisningar:

Detaljplaneområden

För de centrala delarna och de största byarna har detaljplaner utarbetats. I detaljplanerna fastställs åtminstone byggrätten och den byggnadsyta, på vilken byggnaden ska placeras. Detaljplanerna innehåller ofta också bygganvisningar och -bestämmelser för till exempel takform, fasadmaterial och färgsättning. Ofta bifogas detaljplanerna separata bygganvisningar, genom vilka man säkerställer att området byggs så att slutresultatet blir en balanserad stadsbild.

Detaljplanerna kan också innehålla krav på att bevara eller skydda byggnader, träd, stenmurar och områdets ursprungliga karaktär. Stranddetaljplaner utarbetas för att styra fritidsbyggandet i strandområdena.

Bygglov kan beviljas för byggplaner som uppgjorts enligt detaljplanen och bygganvisningarna. En fastighets plansituation kan du kolla i karttjänsten.

Tveka inte att fråga mer hos byggnadstillsynen och stadsplaneringen via servicekontoret Kompassen

Mer information om planerna.

Områden utanför detaljplaneområdena

Om den fastighet som man vill bebygga finns utanför detaljplaneområde, kan det vara fråga om ett område i behov av planering, strandbyggande som kräver beslut om undantags eller annat område som saknar detaljplan. I sådana fall lönar det sig alltid att höra sig för hos byggnadstillsynen eller stadsplaneringen för att få veta vilka förutsättningarna är för byggande på den aktuella fastigheten.

Avgörande om planeringsbehov och beslut om undantag