Gå till innehåll

Beslut om delegering

Genom beslut om delegering kan organen och tjänsteinnehavare överföra, dvs. delegera sin beslutanderätt.

Enligt förvalntingsstadgan kan ett organ och en tjänsteinnehavare besluta överlåta den beslutanderätt som i en instruktion överlåtits till organet eller tjänsteinnehavaren, till en underordnad tjänsteinnehavare. En uppdaterad förteckning ska föras över delegeringsbesluten. Förteckningen ges fullmäktige för kännedom i februari varje år.

Beslut om delegering

Koncernförvaltningen

Stadsstyrelsen

Bildningssektorn / 2020

Bildningssekton /2021

Social- och hälsovårdssektorn

Stadsutveckling

Affärsverken

Miljöhälsovården/2020

Miljöhälsovården /2021