Hoppa till innehåll

Inom småbarnspedagogiken har förberetts för eventuella strömavbrott

Verksamheten kommer att genomföras i enlighet med det normala dagliga schemat.

Inom småbarnspedagogiken är vi förberedda på eventuella strömavbrott. Under strömavbrott kommer verksamheten att genomföras i enlighet med det normala dagliga schemat. Personalen har förberett sig på eventuella strömavbrott genom att i förväg planera hur verksamheten ska organiseras.

Om vi ​​får information om eventuella strömavbrott i god tid, skickar vi information vidare till vårdnadshavaren via Daisy.

Borgå Energi informerar om strömavbrott och informationen publiceras även på stadens hemsida. På Borgå Energis hemsida kan du hitta en länk till störningskartan som visar var eventuella strömavbrott finns.

Hur skulle ett eventuellt strömavbrott syns i vardagen?

  • Ficklampor och reservlampor finns i varje barngrupp.
  • Fler aktiviteter anordnas utomhus och i näromgivningen av småbarnspedagogiken.
  • Dagens måltider kanske inte är enligt menyn eller till exempel kan platsen för mellanmål och lunch bytas om.
  • Måltider serveras eventuellt från engångskärl.
  • Det finns begränsat med vatten.
  • Ett barns eventuella frånvaro från småbarnspedagogiken på grund av ett förväntat strömavbrott, berättigar inte till ersättningar i avgifterna.