Hoppa till innehåll

Ansök om att bli serviceproducent i daghemsverksamhet

Tjänsten som upphandlas med servicesedel förutsätts ha motsvarande kommunal nivå.

Om du planerar att ansöka till Borgå som serviceproducent, kontakta servicechefen inom småbarnspedagogiken.

Villkor för godkännande

Ett privat daghem kan accepteras som tjänsteleverantör om det åtar sig att uppfylla allmänna och kommunspecifika villkor för servecesedel enligt lagen om servicesedel. Tjänsteleverantören förbinder sig till Borgå stads regler för servicesedlar och uppfyller de krav som ställs på tjänsteleverantören.

  • Lagen om servicesedlar
  • Lagen och förordningen om småbarnspedagogik
  • Lagen om privat socialservice
  • Annan lagstiftning som styr verksamheten

Ansökningen levereras till Bildningssektorn. Tjänster inom småbarnspedagogik, Konstfabriksgatan 1, PB 23, 06101 Borgå.