Hoppa till innehåll

Friluftsleder och skidspår

Runt om i Borgå finns cirka 70 kilometer friluftsleder och skidspår, varav cirka 30 kilometer är belysta. Det är lätt att använda friluftslederna för att röra på sig i naturen under alla årstider. Det finns banor för alla oberoende på kondition och skicklighet. På en del av rutterna finns det rastplatser med grilltak.

Obs! ombyggnaden av Holken och Humla rutten

Holken

Borgå idrottsväsendet fortsätter ombyggnaden av Holken rutten 11.9.2023.

Rutten är helt stängd på området som syns på kartan.

Humla

Förbättringen av Humlarutten inleds 23.8.2023. Restaureringsarbetet görs på området som syns på kartan. I arbetet ingår en förflyttning av rutten till andra sidan av Rotnäsvägen på en sträcka av 200m samt den nuvarande rutten kommer att bereddas på en sträcka av 600m.

Humlarutten får användas under arbetsgång dock kan korta avbrott förekomma. Utsatta skyltar och eventuella vägledares instruktioner skall följas.

Arbetet blir klart till och med 3.12.2023.

Tilläggsinformation: Pasi Liitiäinen 040-489 9809, pasi.liitiäinen@porvoo.fi

Skidspår

På vintern får skidspåren endast användas av skidåkare. Undantaget är Jonasbackens 3 kilometer långa konditionsbana som är öppen för både skidåkare, cyklister och fotgängare. Konditionsbanor är belysta kl. 5.45–22.15.

Konstsnöbanan som finns bakom Aurorahallen är till för motionärer.

Kolla var skidspåren finns och hurdant skick de är i via spårtjänsten MSki.

Rutter i nationalstadsparken

I nationalstadsparken kan man röra sig fritt eller använda sig av en färdig rutt som berättar om de betydelsefulla objekten i parken.

Konditionsbanor

Kokon konditionsbana

Humla konditionsbana

Jonasbackens konditionsbana

Konditionsbanan i Huktis

Jackarby konditionsbana

Kerko konditionsbana

Tolkis konditionsbana

Gammelgård konditionsbana

Friluftsleder

Virvik

Holken konditionsbana

Hammars friluftsled

Vindskydd

Vindskydd i Humla

Vindskydd i Holken

Vindskydd i Tolkis

Förstasnöspår

Förstasnöspår