Hoppa till innehåll
Galleria Katu
Galleria Katu

Galleri Gata

Galleri Gata är ett konstprojekt, som byter skepnad en gång i året. Bildkonstnären Ylva Holländer bjuder årligen in en ny konstnär till projektet. Galleri Gata är beläget i gångtunneln under Mannerheimgatans bro (Mannerheimsgatan 4, 06100 Borgå).

Galleri Gata inleder sitt femte utställningsår den 8 juni. Ylva Holländer målar på samma vägg femte året i sträck. Samma målning är i en kontinuerlig process i och med att nya färger, mönster och former sätts till den ursprungliga målningen. De olika elementen bildar ett alltmer rytmiskt collage där färgerna och formen är i utgångspunkt. I år heter målningen Talgoxe. I sommar har Holländer bjudit in bildkonstnären Satu Rautiainen. Rautiainen är en Helsingforsbo med avsikt att göra en målning på gångtunnelns andra vägg.

Galleri Gata kom till år 2018 genom ett initiativ av Ylva Holländer. Under det första verksamhetsåret var Jaakko Rönkkö inbjuden konstnär, och de nya målningarna introducerades den 7 juni 2018. År 2019, som var det andra verksamhetsåret, gestaltades Sirkka Tapios stora, spiralformade grafiska muralmålning på väggen. Elina Sarlin var inbjuden gäst år 2020. Hennes väggmålning beskrev frihet, kraft och njutning i existensen. Galleri Gata samarbetade sommaren 2021 med stiftelsen Pro Artibus. Tillsammans med Ylva Holländer inbjöd stiftelsen bildkonstnären Annika Bergvik-Forsander till galleriet. Det som förenar dessa två konstnärer är färgerna och de organiska formerna. I 2021 års målningar gav färgerna upphov till en dialog med tid och rum.

Galleri Gata bredde ut sig alltmer år 2020. I juli öppnades under Mannerheimgatans bro ett offentligt wc-utrymme där man kan beskåda en stor väggmålning av Ylva Holländer: Prickig Droppe.