Hoppa till innehåll

Borgå Konsthall

Utställningsutrymmet finns i Konstfabrikens andra våning. I samma utrymme finns också artotek Konsta, Galleri Fikka och Yrjö A. Jänttis Konstsamling.

Utställningsutrymmet är 164 m2 stort, höjden 3,10–4,7 m, bredd 9,90 m.
Utställningstiden är sex veckor, hyra 500 euro. Sommarutställningstiden är tre månader, hyra 800 euro. Konsthallen tar ingen provision.

Galleri Gamla Kaplansgården

Kaplansgården är belägen i gamla Borgå vid Rådhustorget. Galleriet är 100 m2 stor och består av fyra ljusa rum.

  • Vägglängt 50 m
  • Höjden 2,4–2,5 m
  • Opphängingsribbor
  • Det är inte tillåten att spika på väggen.
  • Spotljusar

Utställningstiden är sex veckor, hyra 400 euro. Sommarutställningstiden är tre månader, hyra 800 euro. Galleriet tar ingen provision.

Borgå stads servicehus

I Borgå finns 4 servicehem och 1 servicecenter: Brandbackens servicehus, Johanna-hemmet, Svalåkerns servicehem, Majbergets servicehem och Äppelbackens servicecenter. Målgruppen för utställningen är de som bor i servicehemmen, deras anhöriga och servicehemmets personal. Utrymmet har en upphängningslist, trådar och krokar. Beroende på utrymmet, finns det totalt ca 10-14 meter väggyta per servicehus. Utställningstiden är 3 månader och konstnären får en ersättning på 250 €. Av de sålda verken tas ingen provision.

Tilläggsinformation

Borgå Konsthall, Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1, 06100 Borgå
tlf. 040 7309 273, taidehalli[at]porvoo.fi

Galleri Gamla Kaplansgården, Mellangatan 13, 06100 Borgå
tlf. 040 4891 771, kappalainen[at]porvoo.fi