Gå till innehåll

Ansökningstiden för utställningar 2024 har avslutats!

Enskilda konstnärer och konstnärsgrupper kan ansöka om utställningstider för 2024 till Borgå Konsthall och Galleri Gamla Kaplansgården den 1-29 april 2022. Båda utrymmena lämpar sig för presentation av olika slags konst. I år kan man för första gången under samma ansökningstid skilt ansöka om Galleri Hörnan som finns invid Konsthallen. Borgå stads kulturtjänster upprätthåller verksamheten.

Även utställningsverksamheten som stöder kulturvälmående i stadens servicehus får fortsättning nästa år. De som är intresserade av verksamheten uppmuntras lämna in ansökan för år 2023. Servicehusens lokaler passar för småskaliga verk som kan hängas upp på väggen. Utställningstiden är tre månader och konstnären får en ersättning på 250 euro. Målet med programmet är att ordna konstupplevelser till dem som inte har möjlighet att ta sig till museer och gallerier utan assistans. För verksamheten ansvarar Borgå stads kulturtjänster tillsammans med boendetjänster.

Ansökan skickas senast den 29 april som en enda pdf-fil per e-post: taidehalli@porvoo.fi, eller till adressen: Borgå Konsthall, Borgå stad, PB 23, 06101 Borgå. Sista ansökningsdagens poststämpel godkänns.

Vi föredrar att ansökan görs elektroniskt.

Utställningsansökan

Ansök utställningstiden genom att fylla i detta formulär (ladda ner formuläret till din egen dator först):

Till ansökan bifogas:

  • En utställningsplan med uppgifter om rumsdisponeringen, utställningens eventuella tema och verken som ställs ut. Ifall verken inte är färdigställda räcker det med en arbetsplan.
  • Konstnärens eller konstnärsgruppens meritförteckning(ar).
  • Portfolio eller bilder/fotoutskrifter max 5 st., web-länk, USB-sticka eller DVD enbart då det gäller mediekonst.

    Obs! Kombinera alla filerna till en pdf-fil, instruktioner om hur du gör detta finns här.
    Ansökningsmaterialet returneras endast då ett frankerat returneringskuvert med mottagarens adressuppgifter finns bifogat.

    En utställningsjury gör valen på basis av ansökningarna. Till juryn hör tre professionella aktörer inom nutidskonst samt kulturtjänsternas representanter. Den ansökande har inte besvärsrätt över valet.

Borgå Konsthall

Utställningsutrymmet är beläget i Konstfabrikens andra våning och är 164 m2. I Konsthallen finns också en affär, artoteket Konsta, Yrjö A. Jänttis konstsamling och utställningslokalen för mediekonst Galleri Fikka. Utställningstiden är sex veckor, hyra 500 euro. Sommarutställningstiden är tre månader, hyra 800 euro. Konsthallen tar ingen försäljningsprovision.

Henrik Lindqvist

Utställningskoordinator

Galleri Gamla Kaplansgården

Kaplansgården är belägen i gamla Borgå vid Rådhustorget. Galleriet är 100 m2 och består av fyra ljusa rum. Utställningstiden är sex veckor, hyra 400 euro. Sommarutställningstiden är tre månader, hyra 800 euro. Galleriet tar ingen försäljningsprovision.

Sini Kallio

Kulturkoordinator

Galleri Hörnan

Galleri Hörnan ligger i Konstfabrikens övre foajé utanför Borgå Konsthall. Utrymmet har tre upphängningsytor. Golvyta finns 1 m från väggen. Utställningstiden är sex veckor, hyran är 100 €. Tiden för sommarutställningen är 3 månader, hyran är 150 €. Galleriet tar inte ut någon försäljningsprovision.

Henrik Lindqvist

Utställningskoordinator

Borgå stads servicehem

I Borgå finns 4 servicehem och 1 servicecenter: Brandbackens servicehus, Johanna-hemmet, Svalåkerns servicehem, Majbergets servicehem och Äppelbackens servicecenter. Målgruppen för utställningen är de som bor i servicehemmen, deras anhöriga och servicehemmets personal. Utställningstiden är 3 månader och konstnären får en ersättning på 250 €. Av de sålda verken tas ingen provision.

Sini Kallio

Kulturkoordinator