Hoppa till innehåll

Ansökningstiden har gått ut

Utställningstider för konstutställningar i servicehus och -hem i Borgå år 2024 kan sökas av enskilda konstnärer och konstnärsgrupper den 1–28 april 2023. Servicehusen är lämpliga för konstutställningar med konstverk som kan hängas på väggen. Utställningstiden är tre månader. Konstnären får en ersättning på 250 euro för utställningen. Borgå stads kulturtjänster svarar för verksamheten tillsammans med boendeservicen.

I år är det inte möjligt att ansöka om utställningstider i Konsthallen och Galleri Gamla Kaplansgården, eftersom avtalen för nästa års konstutställningar redan har ingåtts. Ansökningstiden för dessa utställningslokaler har skjutits fram till år 2024, då man kan ansöka om utställningstider för åren 2025–2026.

Utställningsansökan

Ansökningar med bilagor ska skickas senast den 28 april som en enda pdf-fil per e-post till kulttuuri@porvoo.fi.

Ansökan görs med en särskild blankett (ladda ner formuläret till din egen dator först):

Till ansökan bifogas:
• En utställningsplan med utställningens eventuella tema och verken som ställs ut. Om verken inte är färdiga, räcker det med en arbetsplan.
• Konstnärens eller konstnärsgruppens meritförteckning(ar).
• Portfolio eller bilder max 5 st.

Endast ansökningar som skickas som en enda pdf-fil behandlas.
Valen görs av en utställningskommitté på basis av ansökningarna. I kommittén ingår representanter för boendeservicen och kulturtjänsterna. Valen kan inte överklagas.
Obs! Kombinera alla filerna till en pdf-fil, instruktioner om hur du gör detta finns här.

Borgå Konsthall

Utställningsutrymmet är beläget i Konstfabrikens andra våning och är 164 m2. I Konsthallen finns också en affär, Galleri Hörnan, artoteket Konsta, Yrjö A. Jänttis konstsamling och utställningslokalen för mediekonst Galleri Fikka. Utställningstiden är sex veckor, hyra 500 euro. Konsthallen tar ingen försäljningsprovision.

Henrik Lindqvist

Utställningskoordinator

Galleri Gamla Kaplansgården

Kaplansgården är belägen i gamla Borgå vid Rådhustorget. Galleriet är 100 m2 och består av fyra ljusa rum. Utställningstiden är sex veckor, hyra 400 euro. Sommarutställningstiden är tre månader, hyra 800 euro. Galleriet tar ingen försäljningsprovision.

Servicehusen i Borgå

I Borgå finns fyra servicehus och ett servicecenter, vilka ligger på olika håll i staden: Brandbackens servicehus, Johannahemmet, Svalåkerns servicehem, Majbergets servicehem och Äppelbackens servicecenter. Utställningslokalerna ligger i husens korridorer och målgruppen är äldre som bor i servicehusen, deras närstående och personalen. Utställningstiden är tre månader och konstnären får en ersättning på 250 euro. Det tas inte ut någon provision för de verk som säljs.

Sini Kallio

Kulturkoordinator