Hoppa till innehåll

Aktuella konstprojekt

Åstranden

Eftersom åstranden samt byggnadsbeståndet på och runt området utbyggs stegvis, kommer även konstavskaffningarna att ske på samma sätt. I samband med utarbentadet av konstplanen övergavs idén om att ordna konsttävling samt förverkligande av ett av de större verken som föreslås i konstprogrammet. Däremot beslöt man sig för att uppföra flera mindre verk som sprids över området. I den första genomförandefasen (2021-2025) anskaffas 3-4 verk.

  • Banbrytare, Anne Meskanen-Barman (2023)

Förverkligade konstprojekt

Västra åstrandens kvarterer 448 och Hellbergsbacken

Följande konstnärer har valts för konstanskaffningar:

  • Ett konstverk i två delar i kvarteret 448: Tommi Toija
  • Huvudverket i Hellbergsbackens kvarter: Sari Palosaari
  • Fasaden i Hellbergsbackens parkeringsanläggning: Arja Kärkkäinen
  • Konstverken i trappuppgångarna i varje bostadsbolag: Bo Haglund, Marika Kaarna, Saara Piispa, Joakim Sederholm, Jenni Tuominen ja Sari Vuorenpää.

Konstprojekt för Alexandersbågens inre ring

Följande konstnärer har valts för konstanskaffningar:

  • Alexandersbågens landmärke: Åsa Maria Bengtsson
  • Utmärkning av promenadstråket: Kirsi Taiviola, Marko Vuokola
  • Parkeringshusets fasad: Astrid Sylwan
  • Konsthållplats: Corinna Helenelund

Street Art -konstverket TWICE

På Konstfabrikens fasader mot Alexandersbågen och Västra Alexandersgatan har två gatukonstnärerna tillsammans skapat ett anslående verk i fyra delar. Konstnärerna är Kislow (Alexey Kanunnikov, född 1983) och Kreemos (Roman Salomatin, född 1989). Verket består av både bilder och texter.

Konstanskaffningsgruppen för konstprogrammet för västra åstranden valde dessa konstnärer bland de konstnärer som kuratorn för projektet som representerar Street Art-museet i Sankt Petersburg föreslagit.

Tillfälliga konstverk

Pumphuset

Pumphuset i Kokon fick en ny uppsyn under sommaren 2015. Bildkonstnärerna Kim Somervuori och Teemu Mäenpää målade och hade en gatukonstverkstad på gång vid Pumphuset i Kokon. Byggnaden, som tidigare var ett vattenreningsverk. Alla över 15 år fick vara med. Konstverkstaden var en del av Västra åstrandens konstprogram samt sommarens Street Art -tema i Borgå.

Evenemanget arrangerades av Borgå Stads kulturtjänster i samarbete med Borgå Museum. Evenemanget fick bidrag av Centret för konstfrämjande och huvudsponsorn var Borgå Vatten.

Konstprojekt för de unga

Länskonstnären i Nyland Marjaana Jaranne och studeranden vid Porvoon Ammattiopisto Amisto verkställde ett gemensamt konstprojekt i augusti 2015.

Amistos elever vid linjen för ytbehandling målade. Tillsammans med dem bearbetade Jesse Pasanen och Jenni Väisänen den 45 meter långa väggen. De är kända för gemenskapen Street Art Vantaa. Med fanns också den mexikanska gatukonstnären BNER.

Sommarutställning 2015 av Borgå konstnärsgille

Konstprogrammets grupp för konstanskaffning beställde tillfälliga konstverk av Borgå konstnärsgille till området för Västra åstrandens konstprogram. Sommarutställningens konstverk fanns till påseende under hela sommaren och fram till slutet på september. Kurator för utställningen var bildkonstnären Kaisu Koivisto.

Utställningen omfattade verk av följande konstnärer: Kirsi Kaulanen och Aaron Heino, Malena Granqvist, Antti Raatikainen och Majbritt Huovila, Tuula Heikkilä, Paula Nordfors och Laura Hyyti.

Konstfabrikens presenning

Bildkonstnärerna Petri Hytönen och Jenni Tuominen målade en bild på den stora presenningen som täckte Konstfabrikens vägg på sommaren 2015. Konstverket nedmonterades efter reparationerna på byggnaden blev klara.