Hoppa till innehåll

Konstnär söks till kvarteret Fabriksparkens trähus genom en öppen portfolieansökan

På Västra åstranden i Borgå byggs ett nytt kvarter med namnet Fabriksparkens trähus. Kvarteret ligger i Västra åstrandens södra del nordväst om korsningen mellan Konstfabriksgatan och Guldlistgatan. Syftet med portfolieansökan som nu ordnas är att finna en konstnär som ska skapa ett verk eller en verkhelhet i kvarteret.

Platsen där konst ska finnas i kvarteret Fabriksparkens trähus är en arkadkorridor i fastighetens stenfot och särskilt dess bakvägg. Konsten kan delvis sprida sig också till pelarna i arkaden och gärna till väggen som kantar gång- och cykelvägen på Campusstigen i norr. Konsten kan skapas i objektet till exempel som målning, plattbeläggning eller mosaik på glasyrbehandlade betongelementytor. Konsten kan också skapas som relief som fästs på väggytan.

Alla metoder och material som lämpar sig för färdiga sockelytor och som är så långlivade och underhållsfria som möjligt får användas och avsikten har varit att inte begränsa konstnärens arbete för mycket. Konsthelheten kan på några ställen uttrycka sig som mindre detaljer och på andra ställen bli större ytor enligt konstnärens vision. Utkastarvodet i objektet är 3 000 € + moms och för projektet har det reserverats 48 000 € + moms.

Ansökningstiden går ut den 10 juni 2024

Konstnärer som är intresserade av att skapa verket kan söka genom en öppen portfolieansökan. Utifrån portfolierna väljs det en konstnär till projektet. Portfolieansökan börjar 17.5.2024 och slutar 10.6.2024 kl. 12.00. Beslutet om konstnärer som väljs fattas i början av juni bland dem som anmält sig till portfolieansökan. Ansökan går till enligt Konstnärsgillet i Finlands anvisningar.

Konstprojektet genomförs enligt den praxis som beskrivs i konstprogrammet för Västra åstranden. Projektet finansieras med konstskyldigheten som uppstod för byggherrarna på Västra åstranden i samband med tomtöverlåtelsen. Portföljsökningen ordnas av Borgå stad och Frei Zimmer Oy som är konstkoordinator.