Hoppa till innehåll

Anmäl dig till medborgarinstitutets kurser

Läs mera om kurserna och anmäl dig

Gäller alla kurser

Man bör anmäla sig/avboka sin anmälning senast sju dagar innan en kurs startar.
Bekanta dig med kursernas innehåll och anmäl dig på den förnyade anmälningssidan
fr.o.m torsdagen den 18.8 kl. 10.00
via: uusi.opistopalvelut.fi/porvoo
eller per telefon: 019 520 2660 eller 040 097 8918 .
Det går inte att anmäla sig per e-post.
På anmälningsdagen är telefonen ofta upptagen. Via nätet går det snabbast att anmäla sig och där tas anmälningar emot dygnet runt. Via telefon tas anmälningar emot endast under de tider då institutets byrå är öppen.

Ha följande uppgifter till hands när du anmäler dig

  • namn
  • socialskyddssignum
  • hemkommun
  • adress
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • utbildningsbakgrund (grundnivå / andra stadiet / högre utbildning)
  • huvudsaklig aktivitet (sysselsatt / arbetslös / studerande / pensionär / annan)

Om du vill anmäla någon annan, uppge den personens personuppgifter. Om du inte har ett socialskyddssignum, anmäl dig per tfn till byrån.

Avbokning av anmälan

Om du vill avboka din anmälan, gör det senast 7 dagar före kursstart, eller före den sista anmälningsdag som står i kursbeskrivningen. Ta kontakt med byrån, helst per mejl till kansalaisopisto@borga.fi. Du kan också gå in via anmälningssystemet på internet med den kod du fick då du anmälde dig. Det går inte att avboka endast genom att meddela läraren.

Information in English

Please contact Mika Pohjanen at 040 097 8918, for more information.