Hoppa till innehåll

Anbudsförfarandet för padelplaner är klart – Linnajoen koulus gård förnyas i samband med byggandet av planerna

Borgå stad ordnade i oktober-november 2020 ett anbudsförfarande, genom vilket staden bjöd ut ett arrendeområde för byggande av padelplaner utomhus mellan Linnajoen koulu och idrottshallen. Staden fick åtta anbud. VL-Konsultointi Oy vann anbudsförfarandet. För företagets verksamhet svarar Jesse Piironen och Jimi Brun.

Borgå stad ordnade i oktober-november 2020 ett anbudsförfarande, genom vilket staden bjöd ut ett arrendeområde för byggande av padelplaner utomhus mellan Linnajoen koulu och idrottshallen. Staden fick åtta anbud. VL-Konsultointi Oy vann anbudsförfarandet. För företagets verksamhet svarar Jesse Piironen och Jimi Brun.

Efter anbudsförfarandet har arrendeområdets gränsning ändrats så att basketplanen och en del av den invidliggande sandplanen söder om Linnajoen koulu bevaras. De tre padelplaner som anläggs i området placeras så att två av dem finns på sandplanen och en framför idrottshallen.  

Samtidigt har staden börjat planera förnyelsen av Linnajoen koulus gård. Det lönar sig att förnya gården tidigare än planerat så att de första arbetena görs redan under sommaren 2021. De större arbetena på gården görs under åren 2022–2023. Skolans elever får delta i planeringen genast från början. Representanter för elevkåren har fått framföra önskemål om förnyelsen av skolans gård.

– Byggandet av padelplaner sätter fart också på förnyelsen av skolans gård. Representanterna för elevkåren har deltagit i möten och deltar i fortsättningen i ännu större utsträckning då en fungerande och mångsidig gård planeras. Det är viktigt att skolan deltar i planeringen, betonar bildningsdirektör Sari Gustafsson.  

– Målet är en trivsam och trygg gård för eleverna samt att eleverna får delta i planeringen. Det placeras padelplaner på skolans gård, men också själva gården förnyas på ett omfattande sätt, fortsätter Gustafsson.

–  I och med de nya padelplanerna blir idrottsmöjligheterna i Borgå centrum mångsidigare, då planerna byggs i närheten av centrumets övriga idrottstjänster. Detta förbättrar stadsbornas idrottsmöjligheter och elevernas hobbyverksamhet. Hela området får samtidigt ett nytt, vårdat utseende. Det är fint att vi har hittat en lösning som gör skolans gård ännu mer trivsam, konstaterar tomtchef Pekka Söyrilä. 

Ytterligare information:

markanvändningsingenjör Karin Kolis
tfn 040 660 2303
karin.kolis@borga.fi

tomtchef Pekka Söyrilä
tfn 040 656 0231
pekka.soyrila@borga.fi