Hoppa till innehåll

Ändringar i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken från augusti

Avgifterna inom småbarnspedagogiken ändras i augusti. För många familjer blir avgiften lägre, eftersom inkomstgränsen höjs och avgiften för syskon sänks. Staden slutar bevilja gottgörelser i klientavgifterna under skolornas lovtider från början av augusti.

Avgifterna inom småbarnspedagogiken ändras i augusti. För många familjer blir avgiften lägre, eftersom inkomstgränsen höjs och avgiften för syskon sänks. Staden slutar bevilja gottgörelser i klientavgifterna under skolornas lovtider från början av augusti.

Alla vårdnadshavare ska så snabbt som möjligt antingen leverera en inkomstutredning, godkänna i Daisy att inkomsterna kontrolleras från inkomstregistret eller godkänna den högsta avgiften (då kontrolleras inkomstuppgifterna inte). Nya beslut på avgifterna görs från den 1.8.

Ändringar från 1.8.2021:

  • Enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken höjs inkomstgränserna som ligger till grund för avgifterna med 31 procent från 1.8.2021, vilket sänker klientavgiften för många familjer.
  • Avgiften för ett syskon sjunker till 40 procent jämfört med nuvarande 50 procent.
  • Staden slutar bevilja gottgörelser i avgifterna under skolornas lovtider.
  • Klientavgiften tas inte ut för juni eller juli om barnet är borta hela månaden och familjen har meddelat om frånvaron senast 30.4.
  • Om det räcker med ett lägre timantal än det som fastställts i serviceavtalet för barnet, till exempel på grund av familjens semester, ska familjen ansöka om en ändring av timgränsen senast föregående månad.

– Reglerna för gottgörelser under skolornas lovtider har varit svåra att tolka och gottgörelserna har varit svåra att beräkna med de månatliga timgränserna, så det nya sättet är enklare för alla och mera rättvist, säger direktör för småbarnspedagogik Leila Nyberg.

– Också i fortsättningen informerar och frågar vi om skolornas lovtider via DaisyFamily. Verksamheten under loven ordnas enligt vårdtidsreserveringarna så det är viktigt att meddela om frånvaro eller vårdtider senast en månad innan lovet börjar. På det sättet kan vi också koncentrera de anställdas semestrar till de tider då det är färre barn på plats, fortsätter Nyberg.

I Borgå finns fem olika timgränser eller avgiftsklasser, bland vilka vårdnadshavaren kan välja den som passar bäst. Avgiften är högst 288 euro i månaden.

  • 0–84 h/mån.
  • 85–105 h/mån.
  • 106–126 h/mån.
  • 127–146 h/mån.
  • Över 147 h/mån.

Timgränsen kan ändras alltid från början av följande månad. Om den avtalade timgränsen överskrids, stiger avgiften för månaden i fråga till en högre nivå och återgår sedan till den avtalsenliga. Månadens timmar kan reserveras och användas flexibelt under de tidpunkter som familjen väljer. För månadens faktureringsgrund väljs för varje dag antingen den reserverade vårdtiden eller den egentliga vårdtid som använts, den som är längre. Vårdnadshavaren kan se den aktuella faktureringsgrunden, dvs. de timmar som finns tillgängliga, i DaisyFamily.

Bildningsnämnden beslutade om klientavgifterna vid sitt möte den 27 maj 2021.