Hoppa till innehåll

Ändringsarbeten inleds på Annas väg

Borgå stad inleder ändringsarbeten på Annas väg i Haiko måndag 15.8.

Maalausluokka, siveltimiä purkissa.

Arbetet görs i två skeden och beräknas ta cirka en månad per skede. Det inleds vid korsningen mellan Annas väg och Slipstensvägen och framskrider till ändan av Annas väg. Arbetet inkluderar stenbrytning och vi beklagar oljudet.

Invånarna på området informeras om arrangemangen. En utomstående konsult har hållit granskningar och vibrationsmätningar i de fastigheter som omedelbart berörs av arbetet.

På kartan har arbetsområdet märkts ut med gul färg.